Voorintekening Pilotgebied Bergentheim-Sibculo-Kloosterhaar

Welkom op de informatie pagina voor de voorintekening Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) voor het gebied Bergentheim-Sibculo-Kloosterhaar voor het beheerjaar 2021.

Heeft u onze brief ontvangen en gecheckt of uw percelen binnen de begrenzing valt zoals terug is te vinden op dit kaartje en u bent geïnteresseerd in beheer, lees dan vooral verder.

Voor de mogelijkheden langs waardevolle waterlopen (wat wij noemen “categorie water”) vindt u onderstaand de gegevens.

De hierna volgende pakketten kunnen worden afgesloten;

A13c.14.001 Botanisch waardevol grasland CW Pilotgebied

A13d.14.001 Botanisch waardevol hooiland CW Pilotgebied

A19a.14.001 Kruidenrijke akkerranden CW Pilotgebied

Vragen? Misschien vindt u het antwoord in het informatieblad.

Informatieblad randenbeheer Categorie Water beheerseizoen 2021.

Voor de mogelijkheden binnen de pilot open akker vindt u onderstaand de gegevens.

De hiernavolgende pakketten kunnen worden afgesloten;

Z04 Rustperiode op bouwland 15 maart – 15 mei 2e jaar

Z15 Wintervoedselakker 15 mei – 15 maart 2e jaar

Z19a Kruidenrijke akkerrand Braakstrook kievit 2e jaar

Z19c Kruidenrijke akkerranden eenjarig najaarsinzaai 2e jaar

Z19c Kruidenrijke akkerranden eenjarig voorjaarsinzaai 2e jaar

Vragen? Misschien vindt u het antwoord in het informatieblad.

Informatieblad randenbeheer Open Akker beheerseizoen 2021.

 

Inloopdagen en aanmelding

De intekendagen worden op vrijdag 18 en maandag 21 september gehouden bij Dorphuis ’t Haarschut, Dorpsstraat 17 te Kloosterhaar. Aanmelden hiervoor is verplicht en kan tot uiterlijk woensdag 16 september as bij projectleider Edith Rotman (06-57885612).