16 sep

Wordt Vriend van het Collectief!

07 september 

 

Vriend van Collectief Midden Overijssel kunnen degenen worden die geïnteresseerd zijn in het Agrarisch Natuurbeheer via Collectief Midden Overijssel. Zij worden geïnformeerd en jaarlijks wordt er een avond georganiseerd waarin uitwisseling van kennis, meningen en ideeën een van de doelen zal zijn.

Deelnemers aan agrarisch natuurbeheer via het collectief worden automatisch lid. Zij die interesse hebben, in principe ook in aanmerking komen, maar (nog)  niet mee kunnen doen, kunnen aspirant lid worden. Aanmelding kan op voordracht van het collectief (bijvoorbeeld wanneer vanuit de voorintekening blijkt dat er nog geen mogelijkheden zijn)

Alle anderen kunnen zich dus aanmelden als Vriend.

Aanmelding als Vriend kan bij een donatie van minimaal 20 euro op rekeningnummer:  NL73 TRIO 0198040229 ten name van Collectief Midden Overijssel onder vermelding van ‘aanmelding Vriend’ met naam, adres, email en telefoonnummer.