16 sep

Tijdpad activiteiten

29 augustus 2015,

Het komende half jaar ziet het tijdpad er als volgt uit:

2015

Sept. :             voorbereiden van de veldmedewerkers om efficiënt en effectief te kunnen werken.

Begin Okt. :  beschikking van de provincie waarin het aangevraagd bedrag toegekend wordt.

Okt.- Dec. :   afsluiten van de contracten.

Half Dec.  :    is het afsluiten van de contracten afgerond.

2016

Voorjaar :      voorintekening voor agrarisch natuurbeheer 2017.

Mei-Juni  :     opstellen beheerplan 2017 waarin het nieuwe beheer én het beheer van 2016 zit.

Voorjaar-Zomer :  monitoring doelsoorten