15 sep

Strategie en Beheerplan

2 Juli 2015,

Collectief Midden Overijssel heeft voor het afsluiten van contracten Agrarisch Natuurbeheer in 2016 en daarna een strategie en beheerplan geschreven.

In de strategie staat welke doelen het collectief heeft en hoe zij deze wil gaan bereiken. In het beheerplan is de strategie uitgewerkt voor het beheer dat voor 2016 afgesloten gaat worden. Het aanbod van de voorintekening is er in opgenomen.

Zowel strategie als beheerplan zijn op 2 juli besproken met de provincie die op een paar kleinere punten na, zeer tevreden was.