23 sep

Stand van zaken contracten 2016

Op dit moment wachten we op bericht van de provincie dat de aanvraag goedgekeurd is. Dan weten we ook zeker dat het geld beschikbaar komt.
Daarna kunnen we starten met het afsluiten van de contracten.

De verwachting is dat begin oktober deze ‘beschikking’ binnen komt.

Omdat niet zeker is dat degenen die zich hebben opgegeven bij de voorintekening en die in de aanvraag zijn meegenomen, ook allemaal daadwerkelijk het beheer af zullen gaan sluiten, kan het zijn dat sommigen die eerder af vielen alsnog in aanmerking komen.

Wij vragen u dus begrip voor de onduidelijkheid op dit moment.
Ook wij wachten op bericht van de overheid.