15 nov

Resultaten predatie onderzoek 2021

Vandaag, 15 november 2021, zijn de resultaten van het predatieonderzoek van afgelopen seizoen besproken met Provincie Overijssel, Faunabeheereenheden Overijssel, Collectief Noord West Overijssel en Collectief Midden Overijssel. In midden Overijssel heeft dit onderzoek plaatsgevonden in Lierderbroek.

In deze bijlage leest u de resultaten.