22 apr

Controleren perceelsregistratie voor 1 mei.

Het is belangrijk dat u vóór 1 mei uw perceelsregistratie in ‘Mijn Dossier’ van RVO.nl controleert en eventueel aanpast. Daarbij gaat om de volgende zaken:

  1. Ligt er een bedrijfsperceel onder uw ANLb-beheer?
  2. Heeft u de juiste gewascode ingevoerd voor uw bedrijfsperceel?

Financiële korting voorkomen

Bij dergelijke afwijkingen ontvangt CMO een financiële korting van RVO.nl. In het ergste geval kan dit leiden tot een dusdanig hoge korting dat CMO de beheervergoeding niet volledig kan uitbetalen. Door als deelnemer ANLb de perceelsregistratie zo goed mogelijk uit te voeren, helpt u kortingen voorkomen.

Aanpassing voor 1 mei 2022

Als agrariër zult u voor het indienen van de Gecombineerde Opgave uw percelen controleren. We vragen al onze deelnemers, dus ook voor particulieren, om de ANLb-percelen vóór 1 mei 2022 te checken. Dat is 14 dagen voor de sluitingsdatum van de Gecombineerde Opgave. Bij problemen heeft zowel u als CMO dan nog tijd om in overleg met elkaar zaken aan te passen.

Zo controleert u de ANLb-perceelsregistratie

  1. Bedrijfsperceel
    Controleer in ‘Mijn dossier’ van RVO.nl of er een bedrijfsperceel ligt onder alle beheereenheden uit uw ANLb-contract. Is dit niet het geval? U kunt de door het collectief ingetekende ANLb-percelen eenvoudig overnemen in uw eigen perceelsregistratie. Via deze link leest u hoe u dit kunt doen.
  2. Gewascode
    Voeg de juiste gewascode toe aan elk bedrijfsperceel waar ANLb op ligt. Via deze link vindt u een advies welke gewascode u het best kunt gebruiken voor uw beheerpercelen.

Foutmelding AAN-laag / BGT

Tot slot kan het zijn dat er op uw percelen ook nog een foutmelding ligt dat het ANLb niet geheel binnen de AAN-laag (Agrarisch Areaal Nederland) of de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie). Oppervlaktes met deze foutmelding kunnen niet door ons worden uitbetaald. Als dit voor relatief grote oppervlaktes geldt, nemen wij persoonlijk contact met u op. U kunt ook zelf vast controleren hoe de huidige situatie bij u is. Via deze link leest u hoe.

Ondersteuning door het collectief

Komt u er niet uit? Dan helpen wij u graag. U kunt daarvoor contact opnemen met uw veldmedewerker Leonard Rouhof of Paul ten Velde. U vindt de contactgegevens op onze website.

Voordat u contact opneemt, vragen we u twee dingen ter voorbereiding:

  • Probeer het eerst zelf via bijgevoegde bijlage(n).

Zorg dat u ons als collectief gemachtigd heeft om uw bedrijfspercelen in te zien: zonder machtiging kunnen we niet met u meekijken om eventuele problemen op te lossen. Dit is een link naar een handleiding hoe u dit kunt doen.