21 dec

Collectieven richten landelijke koepel BoerenNatuur.nl op

Op donderdagochtend 17 december hebben alle veertig agrarische collectieven en dus ook Collectief Midden Overijssel, tijdens het landelijk collectievenberaad ingestemd met de oprichting van een landelijke organisatie onder de naam van BoerenNatuur.nl.

BoerenNatuur.nl gaat onder meer zorgen voor het genereren en uitwisselen van kennis op het gebied van agrarisch natuur-, landschap- en waterbeheer, het beheer van beheerpakketten en het beheer en ontwikkeling van ICT-systemen.
BoerenNatuur.nl zal op deze terreinen de gesprekspartner zijn voor landelijke overheden en maatschappelijke organisaties. Een belangrijke taak voor de nieuwe organisatie is bovendien landelijke communicatie over agrarisch natuur-, landschaps- en waterbeheer.

Het bestuur van Boerennatuur.nl wordt gevormd door 12 vertegenwoordigers van de provincies met een boventallige voorzitter. Voor Overijssel is dat Joop Alssema. De koepel richt een zelfstandige werkorganisatie in.

De kosten zijn voor veel collectieven een punt van zorg. Vanuit Collectief Midden Overijssel is aangedrongen op een slanke organisatie die zich richt op de hoofdtaken.