26 apr

Digitaal bijpraatmoment toekomst ANLb dinsdag 17 mei 2022 om 20.00 uur.

Per 2023 verandert er van alles. Dan start het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB), met termen als conditionaliteit en een eco-activiteiten. Ook het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) begint dan aan een nieuwe beheerperiode van 6 jaar. En dan is de overheid ook nog bezig met een 7e Actieplan Nitraat. Al die zaken hebben invloed op elkaar én wellicht op de mogelijkheden en uw wensen voor een nieuw beheercontract in 2023.

Helaas is ook voor ons nog lang niet alles duidelijk, maar willen uw vragen zo goed mogelijk beantwoorden. Wij willen u blijven informeren over de toekomst en organiseren de komende drie maanden eens per maand een digitaal overleg. Yvette Ruesen praat u bij en er is uiteraard gelegenheid om vragen te stellen.

U bent van harte welkom om dinsdag 17 mei aanstaande om 20.00 uur in te loggen via deze link.

Heeft u specifieke vragen? Die kunt u vooraf al doorgeven via info@collectiefmiddenoverijssel.nl