14 apr

ANLb en de Gecombineerde opgave

Aandachtspunten bij het invullen van de gecombineerde opgave

U hoeft voor de overeenkomst (ANLb) die u heeft met CMO (Collectief Midden Overijssel) geen betaalverzoek te doen in de Gecombineerde opgave.

Let op! Als u (ook) een lopende SNL-overeenkomst heeft dan kunt u daarvoor jaarlijks een vergoeding krijgen door in de Gecombineerde opgave wel een betaalverzoek te doen.

Uw ANLb beheereenheden registreert u bij RVO als uw bedrijfspercelen. Hierbij is het wenselijk dat het collectief uw perceelsregistratie kan raadplegen en op deze manier over uw actuele perceelsregistratie beschikt. Dit voorkomt mogelijke korting(en) op uw uitbetaling. Hoe u CMO kunt machtigen om uw percelen te raadplegen? Klik hier voor het stappenplan.

De gekozen gewascode dient te corresponderen met het ANLb beheerpakket. Klik hier voor de tabel waarin u de combinaties kunt vinden.

Zet u agrarisch natuurbeheer geheel of gedeeltelijk in om aan de verplichting voor ecologisch aandachtsgebied te voldoen? Dan krijgt u twee keer voor hetzelfde betaald. Dit heet dubbele financiering. Dit is binnen het GLB niet toegestaan. RVO kan een korting opleggen op de uitbetaling van het ANLb. Klik hier voor meer informatie.

Voor de registratie van uw (nieuwe) ANLb beheereenheden, kunt u eenvoudig de intekening van het collectief overnemen. Hoe dat moet, kunt u zien in dit filmpje van RVO.nl. Klik hier voor de handleiding perceelsregistratie.

Meer informatie

Klik hier om direct naar de website van RVO te gaan voor handleidingen en instructies voor het invullen van de Gecombineerde opgave. Voor vragen bij het invullen van de Gecombineerde opgave kunt u het loket van RVO bellen op 088-0424242.

Veel gestelde vragen

Hoe zit het met mijn mestplaatsingsruimte?
De oppervlakte van uw percelen met agrarisch natuurbeheer mag worden meegerekend voor de totale gebruiksruimte mest.

Hoe zit het met mijn betalingsrechten?
Betalingsrechten (voorheen toeslagrechten) mogen worden uitbetaald op percelen met agrarisch natuurbeheer.