16 sep

Aanvraag Agrarisch Natuurbeheer CMO ingediend

29 juli 2015,

Op basis van het beheerplan waarin het aanbod van de voorintekening opgenomen is, heeft het collectief een aanvraag volgens de regels van RVO opgesteld. In de aanvraag staat welk beheer er op hoeveel oppervlakte het collectief gaat realiseren, tegen wel tarief.
Dat was nog een heel gepuzzel.

Deze aanvraag is besproken met de provincie en RVO op 17 juli, waarna op 29 juli hij officieel is ingediend.