Simulatietool

Deze pagina is dinsdag 6 december 2022 voor het laatst bijgewerkt. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

In 2023 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Specifiek voor ANLb-deelnemers zijn daarin de Grondgebonden regelingen relevant. Voor elke hectare subsidiabele grond kunt u een basispremie krijgen als u voldoet aan de conditionaliteiten. Daarnaast kunt u ook deelnemen aan de eco-regeling.

Collectief Midden Overijssel heeft geen formele rol in het adviseren over het GLB en de eco-regeling. Tegelijk hebben uw keuzes voor de eco-regeling invloed op het ANLb en andersom. Daarom kiezen we ervoor om informatie die ons bekend is, wel met u te delen.

Simulatietool

RVO heeft een online simulatietool ontwikkeld waarmee u inzicht kunt krijgen hoe u de eco-regeling kunt invullen op uw bedrijf, en wat u dat financieel oplevert. U kunt deze benutten via de website van RVO. Deze tool geeft echter geen volledig beeld (zie ons nieuwsbericht hierover). Een meer accurate versie is Excel-tool (versie 18 november).

Ook de Excel simulatietool bevat nog wat foutjes / onvolledigheden, maar lijkt op dit moment de meest kloppende tool te zijn. Zodra er een betere versie beschikbaar is, delen wij die op deze pagina.

 Documenten

Er zijn een aantal handige en noodzakelijke bijlagen bij het invullen van de simulatietool:

Ook deze documenten zijn niet definitief, maar zijn op dit moment het meest bruikbaar als u aan de slag wil met de simulatietool.

Demonstratie video’s

BoerenNatuur heeft twee demonstratie video’s gemaakt over het invullen van de simulatietool (versie 28 oktober, op onze website staat inmiddels een nieuwere versie). In de video’s komen diverse relevante punten aan bod: hoe de rekentool in algemene zin in elkaar steekt, de regio-indeling, het stapelen van eco-activiteiten, de wisselwerking met het ANLb, de link met GLMC4 (bufferstroken) en GLMC 8 (4% niet productief).

 Meer informatie

Feit is dat er nog veel onduidelijkheden zijn, waardoor we u soms niet de helderheid kunnen bieden die we zouden willen. U kunt op onze website wel meer lezen over:

Heeft u aanvullende vragen? Dan verwijzen we u naar RVO.