30 jun

Voorlopige resultaten weidevogelseizoen

In ons collectief stellen boeren in acht weidevogelgebieden percelen beschikbaar voor weidevogelbeheer. Er zijn grote verschillen te zien in de voorlopige resultaten van het huidige seizoen. De oorzaak hiervan is grotendeels terug te voeren op de mate van predatie per gebied.

 

Resultaten
Zo hebben we gebieden waarin gelukkig veel kuikens vliegvlug zijn geworden, onder andere in Vroomshoop, Vriezenveen, Schanebroek en Lierderbroek. In Schanebroek konden we merken dat sinds de inzet van een stroomraster meer weidevogels vliegvlug worden. Daar staan gebieden tegenover waarin de kuikens dit jaar veel minder tot nauwelijks kansen kregen om vliegvlug te worden: Bolwerksweiden (Deventer), Dijkershoek en Fliermaten in Holten en het Hellendoornsebroek.

Over het algemeen kunnen we constateren dat het met de kievit (de meeste nesten zitten op het bouwland) dit jaar wederom niet al te best ging. Dit, omdat naast de predatiedruk, ook de weersomstandigheden in het vroege voorjaar van invloed waren. De relatief vele bewerkingen op het bouwland over een lange periode in combinatie met de onderwerking van vegetatie zorgen ieder jaar voor veel verstoringen en werkt bovendien predatie door vos, kraai en steenmarter in de hand (zwart bouwland – minder camouflage).

Tomeloze inzet
Veel respect gaat uit naar de vrijwilligers die zich dit weidevogelseizoen weer tomeloos ingezet hebben om het maximale broedresultaat te halen. De Drone-teams stonden de afgelopen maanden bij het gloren van de dag al in het veld om nesten op te zoeken. Veldwerkers hebben nesten opgezocht en gemarkeerd. In overleg met de boeren hebben zij belangrijke nazorg geleverd om de overlevingskansen te vergroten. Maar ook de jagers die tot in de nachtelijke uren in touw zijn geweest om de predatiedruk laag te houden. Dank jullie allemaal! Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat de weidevogels in deze gebieden voldoende overlevingskansen hebben.

Tot slot  hier een link naar een interessant artikel in de Groene Ruimte ‘Vogels op blijvend grasland, productief en extensief kruidenrijk grasland’.

Leonard Rouhof, Veldmedewerker