28 mrt

Uitbetaling beheerjaar 2021 en portefeuille-wisseling

Maandag 31 januari 2022 heeft de uitbetaling van beheerjaar 2021 plaatsgevonden. Dit ging sneller en gemakkelijker dan het jaar ervoor, en dat zien we de laatste jaren steeds. Een goede ontwikkeling.

Voor de uitbetaling maken we gebruik van landelijk systeem SCAN. Hierin wordt al het beheer bijgehouden. Voordat de betaalspecificatie gemaakt kunnen worden moeten enkele correcties worden uitgevoerd. Dit zijn met name de sancties en de inhoudingen die vanuit RVO moeten worden gedaan in het kader van cross compliance. Heeft een deelnemer bijvoorbeeld een korting of boete omdat een oormerk ontbrak bij een koe, dan verplicht RVO ons de betreffende deelnemer ook te korten op de uitbetaling in het kader van ANLb. Alle correcties zijn handwerk en worden allemaal bijgehouden door Linda Teeuwissen. De betaalspecificaties staan in uw persoonlijke pagina op www.mijnboerennatuur.nl

De uitbetaling van beheerjaar 2021 was de laatste waar ik als penningmeester actief bij betrokken was. Per 1 januari 2022 heeft Gertjan Lefers, bestuurslid sinds 2019, het penningmeesterschap op zich genomen. Gertjan is fiscalist en heeft een administratie- en belastingadvieskantoor in Boekelo. Per dezelfde datum ben ik secretaris van het bestuur. Een functie die vacant was sinds het vertrek van de vorige secretaris Wim Boom.

Roland Velema, secretaris
.