28 mrt

Patrijzenproject Twenterand

Het afgelopen najaar en de eerste twee maanden van dit jaar hebben er met de grondgebruikers in Vroomshoop diverse gesprekken plaatsgevonden om het leefgebied van de patrijs binnen de begrenzing van dit project onder de aandacht te brengen en te verbeteren ten behoeve van deze akkervogel.

Het project loopt van oktober 2021 tot 31 december 2022. Het overgrote deel van de maatregelen lopen in tot 15 maart 2023 en wordt gefinancierd door de Provincie Overijssel en gemeente Twenterand. Het beheer vindt plaats buiten het ANLb (Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer) en richt zich primair op een mozaïek van maat-regelen op bouwland (5-7% van het areaal), zodat hier maximaal ervaring mee opgedaan kan worden. De grootte van dit gebied waarbinnen dit project plaatsvindt is 700 ha. In dit gebied zijn in de afgelopen twee jaar veel patrijzen geteld. Naar schatting leven er in dit in dit gebied 150-200 patrijzen.

Foto’s patrijs: Bert Aman.

De deelnemers, inmiddels 10, aan het project zullen dit jaar periodiek bezocht worden voor het peilen van de voortgang en het in beeld brengen van eventuele knelpunten. Er is een werkgroep opgericht met verschillende gebiedspartijen die gedurende de pilot vijf keer bij elkaar komt.

Er worden verder twee excursie georganiseerd voor zowel deelnemers, als niet-deelnemers. Deze vinden plaats medio juni, begin juli en het komende najaar/winter.

Aan het eind van het project wordt een rapportage opgesteld waarin een overzicht gegeven wordt van het uitgevoerde beheer, de resultaten van het beheer en de ervaringen van de deelnemers.

De intentie is om met de opgedane ervaringen van dit jaar vanaf 2023 het beheer onder te brengen binnen het ANLB in verband met de continuïteit hiervan en het behoudt van deze mooie populatie patrijzen.

Leonard Rouhof, projectleider Patrijzenproject Twenterand