30 jun

Ook dit jaar op pad voor ‘On the way to PlanetProof’

Collectief Midden Overijssel is, net als enkele andere collectieven in Nederland, weer door FrieslandCampina gevraagd om een deel van de borging van het ‘On the Way to PlanetProof’ keurmerk te verzorgen. Leveranciers van PlanetProof melk moeten aan een aantal criteria voldoen, waaronder een aandeel kruidenrijk grasland en agrarisch natuurbeheer op hun bedrijf.

Leonard Rouhof en René Wieggers zullen de komende maanden op pad gaan om het beheer te registreren, te adviseren over de specifieke pakketten ‘Beheer Biodiversiteit Melkveehouders’ (BBM-pakketten) en deze te toetsen in het veld.