28 mrt

Onze interim projectleider ANLb stelt zich voor

Met het vertrek van onze regionaal coördinator Joachim van de Valk moesten we met spoed op zoek naar iemand die de ANLb-regeling kon aansturen. Dit jaar is er immers veel te doen om te zorgen dat we 2023 een nieuwe ANLb-beheerperiode kunnen starten. We hebben Yvette Ruesen bereid gevonden om deze rol dit jaar te vervullen, hieronder stelt zij zich aan u voor.

Yvette, vertel eens iets over jezelf

“Ik ben Yvette Ruesen en ik woon sinds ruim een jaar weer in de Achterhoek, waar ik ook ben opgegroeid. Als zelfstandige werk ik vanaf 2013 eigenlijk uitsluitend voor en met agrarische collectieven. Pracht clubs met zinvol en mooi werk. In 2014 en 2015 was ik ook geregeld in Overijssel te vinden, destijds was ik de projectleider die de ANV’s begeleidde in de totstandkoming van de huidige drie collectieven en vanuit die tijd ken ik ook sommige bestuursleden en de huidige veldcoördinatoren van CMO. In de jaren erna heb ik onder meer het ANLb gecoördineerd bij diverse Gelderse collectieven. Die kennis en ervaring zal ik zeker benutten dit jaar. Een spannend jaar waarin een hoop werk moet worden verzet om te zorgen we ook in 2023 weer samen kunnen werken aan de biodiversiteit in ons landelijk gebied. Ik heb er zin in!”

Wat staat er nu op je prioriteitenlijstje?

“Op dit moment staan er drie dingen centraal: helderheid krijgen over het beschikbare beheerbudget voor 2023, komen tot een heldere beheerstrategie voor de komende 6 jaar en het actualiseren van de beheerpakketten en -vergoedingen. Voor al deze zaken zijn we als CMO ook afhankelijk van andere partijen zoals provincie en RVO.nl, maar ik verwacht dat we de loop van mei concrete informatie kunnen delen. Misschien is nog niet alles definitief, maar dan wel dusdanig helder dat onze leden voor zichzelf in beeld kunnen brengen met welke beheer zij in 2023 aan de slag zouden willen.”

Hoe ga je de leden informeren over het ANLb in 2023?

“In elke nieuwsbrief die de deur uit gaat zal zeker een korte update over de relevante ontwikkelingen komen en ook zal het ANLb in 2023 aan bod komen op de algemene ledenvergadering in mei. Ook voor ons is er nog heel veel onduidelijk, bijvoorbeeld hoe het ANLb en de eco-regeling elkaar precies beïnvloeden. Met het team hebben we besloten om elke maand een korte online bijeenkomst te organiseren waarin CMO toelicht wat de stand van zaken is en leden vragen kunnen stellen, die we ofwel direct kunnen beantwoorden of mee aan de slag gaan. Dinsdag 3 mei om 20.00 uur is de eerste bijeenkomst gepland. U kunt via deze link inloggen. We zetten de link ook tijdig op de website bij de nieuwsberichten. Hopelijk tot dan!

Maar ik ben ook benieuwd waar jullie zelf behoefte aan hebben. Dus: heb je een concreet idee waarover en hoe je graag informatie over het nieuwe ANLb zou willen ontvangen, dan mag je dat zeker mailen naar het secretariaat.

Yvette Ruesen, interim projectleider ANLb