27 okt

Onrust in het landelijk gebied

In Nederland is in het landelijk gebied de rust ver te zoeken. Er zijn stikstofkaarten geweest die weer zijn verdwenen, emissiearme stalvloeren die de oplossing waren die nu weer zijn afgeschreven en de wolf komt dichterbij maar die zal niet meer verdwijnen zoals het er nu naar uitziet. En op al die punten denkt iedereen het hare of zijne van maar het perspectief ontbreekt. Waar gaat het naar toe, wat moeten we doen en waar stopt het.

Op dit moment is het Provinciaal Programma Landelijk Gebied één van de items die qua ontwikkeling in de steigers wordt gezet door de Provincie Overijssel samen met alle partners die daar bij betrokken zijn. In de eerste week van november is er een versnellingsweek waarbij alle betrokken organisaties wordt gevraagd deel te nemen. Die vraag is ook aan de collectieven gesteld en uiteraard zorgen wij ervoor dat wij betrokken zijn in deze processen. Uiteindelijk gebeurt het namelijk in het landelijk gebied en moeten wij het met elkaar in de praktijk realiseren. Dan moeten we ook op tijd aan tafel zitten om aan te geven wat wel en wat niet kan, met onze laarzen in de praktijk.

Als Collectief Midden Overijssel willen we er voor zorgen dat we de beheerpakketten voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer blijven aanbieden op een manier waar iedereen baat bij heeft. Onze leden moeten pakketten hebben die haalbaar en inpasbaar zijn en de natuurdoelen moeten gerealiseerd worden. Dat lijkt aan te sluiten bij de tendens in de samenleving, waarin iedereen roept om een natuurinclusieve landbouw maar dan blijkt de praktijk vaak weerbarstiger. Het nieuwe GLB is nog op veel punten onduidelijk en de match met ANLb dus evenzo. De uitwerking van het Kader Richtlijn Water en de bufferzones zijn ook van invloed op het ANLb en de uitwerking.

We doen er alles om aan om op tijd duidelijkheid te hebben zodat jullie weten waar je mee verder kunt. En we zijn hoopvol en we merken dat de ingezette richting de juiste is maar het gewenste eindresultaat hebben we nog niet in handen, omdat we niet alles zelf in de hand hebben.

Ondertussen werken we als werkorganisatie en bestuur hard verder om dat einddoel te behalen. Niet allemaal feilloos en vlekkeloos want dat is in deze hectiek soms ondoenlijk. Maar wel altijd met het doel duidelijk voor ogen; agrarische grondgebruikers stimuleren en faciliteren op hun weg naar een meer duurzame bedrijfsvoering.

Corney Niemeijer, voorzitter