30 jun

Perspectief voor de toekomst

Er is onrust in het land onder de boeren en grondgebruikers. In de beleidsbrieven die op 10 juni zijn uitgegaan hebben Ministers van der Wal en Staghouwer aan de Tweede kamer bekend gemaakt hoe het stikstofbeleid per regio eruit ziet. Het is nu aan de provincies om hier verdere invulling aan te geven. De provincie Overijssel heeft in een reactie kenbaar gemaakt dat de stikstofplannen die het kabinet gepresenteerd heeft ‘onhaalbaar en ‘niet passend’ zijn bij de aanpak die Overijssel wil (nieuwsbericht RTV Oost). De provincie Overijssel gaat daarom door met zijn eigen plannen om de natuur te herstellen en de stikstofuitstoot te verminderen en neemt de ruimte om af te wijken met logischer en realistischer aanpak, afgestemd met andere opgaven en over een reëlere tijdsperiode.

Ondertussen weten velen van ons nog steeds niet waar ze aan toe zijn. Als collectief met meer dan 300 leden die agrarische natuur beheren kunnen we de landelijke ontwikkelingen op gebied van stikstof niet beïnvloeden, maar het raakt ons natuurlijk wel. Het uitblijven van een perspectief voor de toekomst maakt het voor onze deelnemers lastiger om met ons in gesprek te blijven over het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb): je weet nu nog simpelweg niet wat de exacte opgave in het gebied en per locatie is. Veel is nog onduidelijk.

Aan de andere kant wordt er ook naar het collectief gekeken als een deel van de oplossing. Het bieden van een alternatief met agrarisch natuurbeheer. Wij gaan daarom liever druk aan de gang met waar we goed in zijn. Zorgen dat het agrarisch natuurbeheer in ons gebied op de juiste plek en op de juiste wijze wordt ingevuld en uitgevoerd. Maar we kijken ook vast vooruit naar de rol die we kunnen spelen als onafhankelijke gebiedspartij. Daarin nemen we de resultaten die we samen met onze leden hebben behaald op het gebied van landschap en biodiversiteit met de uitvoering van het (ANLb) mee. Kortom: de ervaringen die we de afgelopen jaren hebben opgedaan met een gebiedsgerichte aanpak.

Binnenkort komt de gedeputeerde van de provincie Overijssel bij ons langs. Dan gaan we graag met hem over deze onderwerpen in gesprek. In de tussentijd blijven we met onze GLB-pilots ruimte zoeken voor maatwerk en werken we onverminderd hard door aan het klaar zetten van een nieuwe ANLb-periode vanaf 2023. Dat doen we met een organisatie die in ontwikkeling is; we hebben een nieuwe voorzitter en we kijken naar uitbreiding van het team.

Wat de toekomst ons brengt, weten ook wij niet. Dat die open ligt en dat we met elkaar verder moeten, is een ding dat zeker is. Wat we ook zeker weten is dat er in 2023 een nieuwe periode start met nieuwe contracten. Na de zomer starten we hiervoor met de voorintekeningen en we hopen jullie dan ook weer telefonisch of op locatie te spreken.