27 okt

GLB 2023: conditionaliteiten en de eco-regeling

In 2023 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Voor elke hectare subsidiabele grond kunnen agrariërs een basispremie krijgen als wordt voldaan aan de ‘conditionaliteiten’, de basisverplichting. Daarnaast kan er deelgenomen worden aan de eco-regeling waaronder verschillende eco-activiteiten vallen.

CMO heeft geen formele rol in het adviseren over het GLB en de eco-regeling. Tegelijk hebben uw keuzes voor de eco-regeling invloed op het ANLb en andersom. Daarom kiezen we ervoor om informatie die ons bekend is, met u te delen.

Op onze website kunt u onder GLB 2023 alle informatie vinden.