28 mrt

Collectief Midden Overijssel: een veranderende organisatie met toekomst

De ontwikkelingen gaan zo snel, dat het een uitdaging is om alle leden (en geïnteresseerden) op tijd mee te kunnen nemen in de veranderingen. Pas sinds januari 2022 ben ik vanuit het bestuur naar de werkorganisatie overgestapt om het gat op te vullen met het vertrek van Joachim van der Valk als regionaal coördinator.

Amper drie maanden later is al duidelijk dat de reguliere ANLb-taken van het collectief om een eigen projectleider vragen. Gelukkig hebben we dit met de komst van Yvette Ruesen tijdig en ook goed weten in te vullen tot in ieder geval het einde van dit jaar. Onze veldcoördinatoren Leonard Rouhof en Paul ten Velde blijven op hun posten zitten en zijn nog steeds jullie eerste aanspreekpunt vanuit het veld.

Doorontwikkeling

De veranderingen hebben te maken met de koers die het bestuur heeft uitgezet. Het collectief ontwikkelt zich door naar een organisatie waarin náást de reguliere ANLb-taken er ook andere taken op ons afkomen. Dit is een ontwikkeling die niet alleen vanuit het bestuur komt, maar een gevolg is van de veranderingen in het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) vanaf 2023. We zullen hierop moeten anticiperen en gebruiken het jaar 2022 om de organisatie hiervoor klaar te zetten. Voorbeelden van enkele veranderingen waarvan we nu al weten dat zij er aan komen zijn de uitbreiding van leefgebieden met water en klimaat. Maar ook de eco-regelingen – die je als boer zelf kunt bepalen – en de mogelijke aanvulling van het agrarisch natuurbeheer daarop. Op 8 en 15 maart zijn hier vanuit het ministerie twee interessante webinars over georganiseerd. U kunt ze wanneer het u uitkomt terugkijken.

Dit is de link naar het webinar van 8 maart 2022: Alles over ecoregeling en conditionaliteiten.

Dit is de link naar het webinar van 15 maart 2022: Alles over het ANLb.

Projecten

Daarnaast is het collectief gevraagd om bij enkele GLB-pilots betrokken te zijn. Zo onderzoeken we op dit moment welk mogelijk verdienmodel er kan zijn als je boert in of nabij N2000. Dat doen we in het gebied rondom Markelo (N2000 de Borkeld). Bert Muller is hiervoor onze projectleider. Hier een link naar de projectenpagina op onze website met meer informatie over deze pilot. In Salland loopt eveneens een GLB-pilot. Met dit project hopen we inzicht te krijgen hoe boeren beloningen voor inspanningen in het landschap (zoals agrarisch natuurbeheer) kunnen stapelen met andere beloningen (o.a. vanuit de private partijen als het MKB) zodat er een regionale invulling van landelijke GLB-doelen ontstaat. In deze pilot werken we voor enkele boeren ook bedrijfsomgevingsplannen uit. De projectleider stelt zich in de volgende nieuwsbrief aan u voor. De uitkomsten van deze pilots worden meegenomen in het nieuwe GLB-beleid.

Toekomst

De komende maanden zullen de ontwikkelingen zich snel opvolgen. We zijn gestart met het vormgeven van strategie voor de nieuwe beheerperiode vanaf 2023. Zowel op inhoud (Yvette vertelt hier meer over) als op organisatieniveau. We proberen jullie zo goed mogelijk mee te nemen in al deze ontwikkelingen!

Juliëtte Huis in ’t Veld – van de Riet, Regionaal Coördinator