27 okt

Boer en natuur passen bij elkaar; op zoek naar een plek voor onze ‘bronboom’

Elk collectief krijgt een bronboom aangeboden. Een bronboom (winterlinde) is een boom die ‘een tikkie in de weg staat’ en zo zichtbaar maakt dat natuur op het boerenbedrijf een eigen plek heeft. Een boom waar je niet omheen kan, die goed is voor vogels, insecten en de bodem. Het herinnert je aan de waarde van biodiversiteit.

Alle veertig agrarische collectieven planten één bronboom, gefinancierd door een voormalig boer die graag wil bijdragen aan biodiversiteit. Ron Methorst, Lector Omgevingsinclusief Ondernemen aan de Hogeschool Aeres is initiatiefnemer van de bronbomen en inmiddels is de eerste boom geplant bij een deelnemer van het Collectief Veluwe.

Ook CMO krijgt een bronboom aangeboden. Bij de boom komt een bordje te staan met uitleg en een QR code die verwijst naar de website waar alle bronbomen op staan in Nederland.

Heeft u een mooie plek voor zo’n winterlinde als bronboom die een tikkie in de weg staat? Mail ons en wellicht organiseren we bij u een mooi moment waarbij het collectief en u als deelnemer laat zien dat je natuur en biodiversiteit juist ook op het boerenbedrijf een plek kunt geven.