30 jun

ANLb 2023: waar staan we nu

Op dit moment werken we hard aan de laatste loodjes van een (concept)versie van de beheerpakketten en de beheerstrategie voor 2023. Ons doel is uiterlijk 15 juli deze versies op de website te plaatsen, samen met een heldere uitleg op welke manier we samen in gesprek kunnen over beheerafspraken voor 2023.

Gaat alles helemaal op de kop? Welnee. Wel willen we als collectief een kwaliteitsslag in het beheer maken. Dat betekent soms wat strengere pakketvoorwaarden, soms wat andere prioriteiten in het beheer. En soms is de enige verandering dat het beheerpakket wat duidelijker is omschreven en de vergoeding wat is gestegen 🙂

Op 12 juli (online informatiebijeenkomst) vertellen we graag over wat we anders gaan doen voor leefgebied Dooradering. In dit leefgebied ligt de focus op soorten die profiteren van de ‘dooradering’ van het landschap. Denk aan landschapselementen, randenbeheer of botanisch grasland. In latere bijeenkomsten geven we meer informatie specifiek voor het akkervogelbeheer en de weidevogelgebieden.

Yvette Ruesen, Interim-projectleider ANLb