27 okt

ANLb 2023: waar staan we nu

In de laatste nieuwsbrief van juni vertelde ik u dat er hard werd gewerkt aan de laatste loodjes van een (concept)versie van de beheerpakketten en de beheerstrategie voor 2023.

Begin augustus was het dan zover. De website werd gevuld met alle nieuwe beschikbare informatie en de leden zijn per mail geïnformeerd. Tegelijkertijd werd er een oproep gedaan om een afspraak te maken om met de gebiedscoördinator de wensen voor de nieuwe ANLb periode door te spreken.

Nu, eind oktober, hebben wij 2/3 van onze leden gesproken en zijn wensen geïnventariseerd. Al die gesprekken hebben weer input geleverd om de inhoud van beheerpakketten en de beheerstrategie tegen het licht te houden en zo nodig aan te passen. Het is mijn intentie om de definitieve versie in de bestuursvergadering van november door het bestuur te laten vaststellen.

De website wordt regelmatig bijgewerkt met alle laatste nieuwtjes. De versiedatum laat zien of er kortgeleden een update heeft plaatsgevonden. Zo doen wij ons uiterste best om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

Heeft u nog geen afspraak ingepland met de gebiedscoördinatoren, dan adviseer ik u dat alsnog te doen. Wegens vakantie is het secretariaat vanaf 15 november 2022 weer bereikbaar. Stuur alvast een mail en Linda belt u terug om een afspraak in te plannen.

Yvette Ruesen, Interim-projectleider ANLb