28 mrt

Akkervogelpilot Bergentheim-Kloosterhaar-Sibculo

Na een jaar andere werkzaamheden te hebben gedaan ben ik weer terug bij CMO en neem ik het laatste jaar van de akkervogel pilot Bergentheim-Kloosterhaar-Sibculo voor mijn rekening.

In het voorjaar van 2020 ben ik dit project gestart. Inmiddels wordt hier nu ruim twee jaar door agrariërs geëxperimenteerd met het uitvoeren van beheeractiviteiten, zoals het inzaaien van kruidenrijke randen en wintervoedselakkers. Dit jaar wordt met de huidige deelnemers teruggeblikt op de ervaringen van de afgelopen jaren en zal er worden voorgesorteerd op hoe de beheeractiviteiten met het nieuwe GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid), en tevens een nieuwe beheerperiode ANLb, ingepast kunnen worden.

De veranderingen in het GLB zijn onlosmakelijk verbonden met de keuzes die een agrariër binnen het ANLb (Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer) maakt. Ik hoop dan ook dat de kaders van het nieuwe GLB binnenkort helder genoeg zijn om samen met de agrariërs in het gebied hier concreet naar te kunnen kijken. Op zoek naar een invulling die zowel in de bedrijfsvoering van de akkerbouwers en melkveehouders, als ook voor de betreffende doelsoorten in het gebied, een meerwaarde geeft.

Edith Rotman, projectleider