28 mrt

“Het is mooi geweest”

Op dit moment van schrijven 20 maart, staat het nieuws bol van de dramatische oorlogstoestanden  in de Oekraïne.  Van oudsher de graanschuur gelegen aan de Zwarte Zee met grote oppervlaktes en van nature zeer vruchtbare landbouwgrond. Hopelijk komt het zover dat het wapentuig “omgesmeed gaat worden in ploegscharen”. Laten we hopen dat dit conflict niet nog veel groter gaat worden!

Binnen het bestuur van ons collectief zijn we bezig om alle bestuursleden in hun kracht te plaatsen en een goede portefeuilleverdeling te realiseren. Samen met de werkorganisatie en een aantal nieuwe mensen gaan we dit jaar de op ons afkomende zaken zo goed mogelijk te organiseren. U leest hier meer over in deze nieuwsbrief.

Zelf maak ik na de komende ALV (Algemene Leden vergadering op 25 mei aanstaande), geen deel meer uit van het bestuur. Mijn termijn zit erop en na 8 jaar is het mooi geweest. Vanaf de oprichting van CMO tot op heden heb ik er veel plezier aan beleefd en heb ik heel veel mensen leren kennen en kennis opgedaan. Ik kijk terug op een mooie tijd. In het begin moesten we behoorlijk pionieren maar nu gaan we er echt samen voor om landbouw en natuur in symbiose met elkaar te laten samenwerken, zoals rode klaver stikstof uit de lucht vastlegt (als wortelknolletjes aan de klaverwortels) in de bodem, waar onze gewassen heel goed op groeien.

Ik zie voor CMO een toekomst waarin veel op ons af zal komen en heb er het volste vertrouwen in dat we tijdig zullen anticiperen op de zaken die op ons pad komen. Klimaat, Waterkwaliteit, Bodem, Biodiversiteit zijn stuk voor stuk onderwerpen waar we als landbouw echt verder mee aan de slag moeten.

Laten we er samen voor gaan en verbindingen leggen met overheden en samenleving om voldoende middelen te generen, dat de inzet voor bovengenoemde diensten een fatsoenlijke beloning op gaat leveren. Alleen dan zal er een goede deal ontstaan om onze leefomgeving gezond te houden.

Ik wens u allen een goede toekomst.

Herman Menkveld, voorzitter