08 okt

Nieuwsbrief nummer 10

Vorige week hebben wij onze deelnemers en geïnteresseerden onze 10e nieuwsbrief toegezonden. Wilt u hem ook als 1e ontvangen? Dan kan. Stuur het secretariaat een mail en wij noteren uw gegevens op de verzendlijst. Hier kunt u hem ook downloaden. De buttons werken echter niet in deze uitvoering.

12 jun

Voorintekening ANLb 2020

De voorintekening voor 2020  is in volle gang. Wilt u meer weten? Check deze pagina. Alle gegevens en aandachtsgebieden zijn hier terug te vinden. Nog vragen, mail onze collectief. info@collectiefmiddenoverijssel.nl

08 mei

Landbouw kleurt Nederland Groen

BoerenNatuur ondersteunt, inspireert en vertegenwoordigt de collectieven. De brochure “Landbouw kleurt Nederland Groen” vertelt u meer over de collectieve aanpak van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Klik hier voor de brochure. Liever per post? neem contact op met het secretariaat, we sturen u hem graag toe.

01 apr

Boomfeestdag

Kinderen van PCB De Triangel vieren Boomfeestdag

Vrijdagmiddag 29 maart hebben de kinderen van groep 5 tot en met 8 van PCB De Triangel uit Witharen, ruim 150 boompjes geplant.

Gerlof en Annemiek Timmerman van biologische boerderij De Haarmeyer, konden wel een paar extra handen gebruiken. De afgelopen week hebben zij 2500 boompjes geplant, rondom enkele percelen. De 18 verschillende soorten, waaronder diverse soorten fruit- en notenbomen, vormen samen een heg die over een aantal jaren wordt gevlochten. De komende 3 jaar ontvangt de Haarmeyer een beheer vergoeding vanuit het Argrarisch Natuur en Landschapsbeheer. In de gemeente Ommen gecoördineerd door het Collectief Midden Overijssel.

“De heg dient straks niet alleen als afscheiding voor vee, maar trekt ook bijen, vlinders en vogels aan en is een schuilplaats voor verschillende dieren. We vinden het leuk en belangrijk om kinderen hierbij te betrekken en hier bewust van te maken” aldus Gerlof en Annemiek.


Als dank voor de goede hulp, hebben de kinderen een fruitboom gekregen voor in de schooltuin. Tijdens het planten van deze fruitboom legden de kinderen een tijdscapsule bij de wortels. Deze tijdscapsule is een koker met daarin alle namen van de kinderen en hun wensen voor de toekomst. Als de boom aan het einde van zijn leven omvalt, komt de tijdscapsule boven de grond. Na het opendraaien van de capsule, kan men lezen wanneer de boom is geplant en wie daar een schepje aan heeft bijgedragen.

12 feb

Overijsselse collectieven helpen de weidevogels

 

 

 

 

 

 

 

Het agrarisch natuurbeheer wordt in Overijssel georganiseerd door drie Overijsselse agrarische collectieven. Deze collectieven slaan de handen ineen om de weidevogels te helpen door een gezamenlijke subsidieaanvraag om het leefgebied van de weidevogels te verbeteren. In de komende twee jaar krijgt het weidevogellandschap in de provincie hierdoor een stevige impuls.

De basis van de aanvraag vormt de realisatie van ruim 60 nieuwe plasdrassen in Overijssel. In een plasdras wordt het waterpeil hoog gehouden. Hiervoor worden dijkjes gelegd rondom percelen grasland, in sommige gevallen wordt er afgeplagd en er worden pompen geplaatst. In en bij de plasdrassen vinden de vogels en hun kuikens voedsel. De maatregel is bijzonder effectief: direct na aanleg vinden grote aantallen vogels de plasdrassen.

Daarnaast worden er oevers afgeschuind, om ook daar een hoger waterpeil te realiseren. Verder worden maatregelen genomen om te voorkomen dat nesten door roofdieren leeggehaald worden. Ook worden bomen gekapt om de openheid, die de weidevogels nodig hebben, te vergroten. Tot slot worden drie drones aangeschaft waar vrijwilligers weidevogelnesten mee op kunnen sporen, zodat deze beter beschermd kunnen worden.

Herman Nieuwe Weme, voorzitter van het Gebiedscollectief Noordoost Twente: “Uit het Actieplan weide- en akkervogels Overijssel 2018-2021 komt de noodzaak naar voren om inrichtingsmaatregelen te nemen in de weidevogelgebieden. Met deze aanvraag kunnen we een belangrijk deel van de maatregelen uit het actieplan uitvoeren.”

Provincie Overijssel ondersteunt de aanvraag door een voorschot te verlenen op de kosten, zodat de voorfinanciering niet bij de collectieven komt te liggen. Dit betekent dat de maatregelen voor een groot deel op korte termijn uitgevoerd kunnen worden, waardoor de weidevogels dit broedseizoen meteen gebruik kunnen maken van diverse plasdrassen.

Van Links naar rechts; Herman Menkveld, voorzitter Collectief Midden Overijssel, Jan van der Weerd, voorzitter Collectief Noord West Overijssel en Herman Nieuwe Weme . voorzitter Gebiedscollectief Noordoost Twente.