Nieuws

Vandaag is de website bijgewerkt!

De documenten voor deelnemers aan het beheer per 1 januari 2016 zijn nu gebundeld onder het kopje ‘Beheer afsluiten?‘ beschikbaar. Ook toekomstige deelnemers kunnen hier vinden wat de mogelijkheden zijn, hoe een contract eruit ziet en welke voorwaarden er aan verbonden zijn.

Ook de beleidsdocumenten zijn nu onder een eigen kopje ‘Beleid‘ te vinden.

Zaterdag 18 oktober heeft Collectief Midden Overijssel de beschikking Agrarisch Natuur en Landschap Beheer van de Provincie Overijssel binnen gekregen.

Hierin staat dat het aangevraagde geld voor het agrarisch natuurbeheer zoals het collectief heeft voorgesteld, is toegekend.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de voorbereidingen voor het maken van de afspraken met de deelnemers.
In november kunnen we dan daadwerkelijk ‘de boer op’.

15 oktober is in Nijkerk het certificaat Collectief Agrarisch Natuur- en Landschaps Beheer aan vice voorzitter Jan Bosman van Collectief Midden Overijssel uitgereikt. Dit was de officiële uitreiking nadat in juli   al de toekenning binnen was gekomen.
In een kwaliteitshandboek is beschreven hoe het collectief de organisatie van het Agrarisch natuurbeheer in haar werkgebied wil gaan aanpakken. Deze aanpak is nu goedgekeurd en zal ook gecontroleerd worden.

IMG_0080

IMG_0085

Er is onduidelijkheid ontstaan over de mogelijkheid van deelnemers om hun lopende SNL contract over te sluiten naar een contract bij het collectief.

RVO heeft deze mogelijkheid eerder aangeboden, echter Collectief Midden Overijssel heeft besloten hier geen gebruik van te maken. Alle lopende contracten in het werkgebied van Collectief Midden Overijssel moeten dus gewoon uitgediend worden onder RVO

Op dit moment wachten we op bericht van de provincie dat de aanvraag goedgekeurd is. Dan weten we ook zeker dat het geld beschikbaar komt.
Daarna kunnen we starten met het afsluiten van de contracten.

De verwachting is dat begin oktober deze ‘beschikking’ binnen komt.

Omdat niet zeker is dat degenen die zich hebben opgegeven bij de voorintekening en die in de aanvraag zijn meegenomen, ook allemaal daadwerkelijk het beheer af zullen gaan sluiten, kan het zijn dat sommigen die eerder af vielen alsnog in aanmerking komen.

Wij vragen u dus begrip voor de onduidelijkheid op dit moment.
Ook wij wachten op bericht van de overheid.

07 september 

 

Vriend van Collectief Midden Overijssel kunnen degenen worden die geïnteresseerd zijn in het Agrarisch Natuurbeheer via Collectief Midden Overijssel. Zij worden geïnformeerd en jaarlijks wordt er een avond georganiseerd waarin uitwisseling van kennis, meningen en ideeën een van de doelen zal zijn.

Deelnemers aan agrarisch natuurbeheer via het collectief worden automatisch lid. Zij die interesse hebben, in principe ook in aanmerking komen, maar (nog)  niet mee kunnen doen, kunnen aspirant lid worden. Aanmelding kan op voordracht van het collectief (bijvoorbeeld wanneer vanuit de voorintekening blijkt dat er nog geen mogelijkheden zijn)

Alle anderen kunnen zich dus aanmelden als Vriend.

Aanmelding als Vriend kan bij een donatie van minimaal 20 euro op rekeningnummer:  NL73 TRIO 0198040229 ten name van Collectief Midden Overijssel onder vermelding van ‘aanmelding Vriend’ met naam, adres, email en telefoonnummer.

 

 

29 augustus 2015,

Het komende half jaar ziet het tijdpad er als volgt uit:

2015

Sept. :             voorbereiden van de veldmedewerkers om efficiënt en effectief te kunnen werken.

Begin Okt. :  beschikking van de provincie waarin het aangevraagd bedrag toegekend wordt.

Okt.- Dec. :   afsluiten van de contracten.

Half Dec.  :    is het afsluiten van de contracten afgerond.

2016

Voorjaar :      voorintekening voor agrarisch natuurbeheer 2017.

Mei-Juni  :     opstellen beheerplan 2017 waarin het nieuwe beheer én het beheer van 2016 zit.

Voorjaar-Zomer :  monitoring doelsoorten

 

29 juli 2015,

Op basis van het beheerplan waarin het aanbod van de voorintekening opgenomen is, heeft het collectief een aanvraag volgens de regels van RVO opgesteld. In de aanvraag staat welk beheer er op hoeveel oppervlakte het collectief gaat realiseren, tegen wel tarief.
Dat was nog een heel gepuzzel.

Deze aanvraag is besproken met de provincie en RVO op 17 juli, waarna op 29 juli hij officieel is ingediend.

 

6 juli 2015,

CMO heeft een Kwaliteitshandboek opgesteld waarin zij beschrijft hoe zij haar taak als collectief voor het Agrarisch Natuurbeheer gaat organiseren en uitvoeren. Op basis van dit kwaliteitshandboek heeft zij, als een van de eersten,  het certificaat ontvangen.

Zij kan hierdoor namens de deelnemers een gezamenlijke aanvraag SNL doen. Het collectief kan nu ook door de overheid betaald worden voor de gehele (gerealiseerde) aanvraag  en zal daarop de uitbetaling aan de deelnemers verzorgen.

 

2 Juli 2015,

Collectief Midden Overijssel heeft voor het afsluiten van contracten Agrarisch Natuurbeheer in 2016 en daarna een strategie en beheerplan geschreven.

In de strategie staat welke doelen het collectief heeft en hoe zij deze wil gaan bereiken. In het beheerplan is de strategie uitgewerkt voor het beheer dat voor 2016 afgesloten gaat worden. Het aanbod van de voorintekening is er in opgenomen.

Zowel strategie als beheerplan zijn op 2 juli besproken met de provincie die op een paar kleinere punten na, zeer tevreden was.

Vanwege de belangstelling voor agrarisch natuurbeheer 2016 is de termijn waarop het formulier voorintekening ingeleverd moest worden, verlengd tot 16 mei 2015.

De voorintekening voor 2017 opent in het voorjaar van 2016. Voor 1 mei 2016 kunt u aangeven dat u mee wilt doen aan het agrarisch natuurbeheer 2017.

 

Heeft u interesse, mail dan naar: info@collectiefmiddenoverijssel.nl

Het gaat hier dan om een intentieverklaring.

Tot 16 mei kunt u uw belangstelling om mee te doen aan het Agrarisch Natuurbeheer kenbaar maken door het voorintekenformulier in te vullen en naar ons op te sturen.

Lemelerveld – 20 april
Vergaderruimte De Vos Vilstersestraat 28, Lemelerveld.

Wesepe – 21 april
Kantoor van de ANV Groen Salland Boxsbergerweg, Wesepe

Hengelo – 23 april
hotel Van der Valk Bornsestraat 400, Hengelo.

Op alle data (meer…)

Wilt u vanaf 2016 mee doen met de regelingen voor agrarisch natuurbeheer dan is het goed om op maandag 13 april a.s. om 20.00 uur in zalencentrum De Poppe, Holterweg 23 te Markelo de informatieavond bij te wonen.

Wij informeren u dan over het Collectief en zijn werkwijze en hoe u in de toekomst gebruik kunt (blijven) maken van de regelingen voor natuurbeheer.

Na de informatieavond is op diverse plekken in de regio gelegenheid om voor in te tekenen.

De data voor de voor-in-teken-dagen zijn nu bekend. Om u een zo optimaal mogelijke service te bieden, kunt u terecht van 15.00 uur t/m 21.00 uur. Op alle dagen zijn meerdere Veldwerkers aanwezig die u snel kunnen helpen het juiste gebied en de bijbehorende gegevens te registreren. Let wel! Het gaat hier om voor-in-tekenen.

U kunt dus alleen aangegeven voor welke percelen u interesse heeft in agrarisch natuurbeheer. Het Collectief kijkt daarna, of en welke percelen het meest bijdragen aan een efficiënt en effectief agrarisch natuurbeheer. Na de zomervakantie krijgt u duidelijkheid of uw aanvraag is gehonoreerd. U kunt aan uw voor-in-tekening dan ook geen rechten ontlenen.

Op 26 november j.l. is door het Dagelijks Bestuur bij de notaris het Coöperatief Agrarisch Natuur Collectief Midden Overijssel U.A. opgericht.  Het Collectief waarin acht Agrarische Natuur Verenigingen (ANV) samenwerken, heeft de taak om vanaf 1 januari 2016 het agrarisch natuur en landschapsbeheer (ANLB) in haar werkgebied te regelen.

Het werkgebied omvat de gemeenten Almelo, Borne, Dalfsen, Deventer, Enschede, Haaksbergen, Hardenberg, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Rijssen-Holten, Twenterand en Enter-Wierden.

Aan het laden...