Nieuws

Vandaag hebben wij de laatste nieuwsbrief weer verstuurd naar onze deelnemers.

U kunt hem hier terugvinden.

Het Collectief start weer met de voorintekening voor 2019. Om aandacht te vragen is er een persbericht uitgegaan. Zie hier het betreffende bericht.

Zo vlak voor de paasdagen hebben wij onze deelnemers weer een nieuwsbrief gestuurd. Hier kunt u hem terugvinden. Ik wens u veel lees plezier.

Vos rooft massaal nesten van weidevogels leeg in Overijssel

Vossen roven in de Overijsselse beschermde weidevogelgebieden Lierderbroek (bij Heino), Staphorsterveld en Tolhuislanden (Nieuwleusen) massaal nesten leeg. Grootschalig onderzoek met camera’s in 2016 en 2017 bewijst dat.

Via deze link kunt u het artikel terugvinden https://www.destentor.nl/salland/vos-rooft-massaal-nesten-weidevogels-leeg-in-overijssel~a0115af4/

Zojuist hebben onze deelnemers de 5e nieuwsbrief ontvangen. Hier kunt u hem terugvinden. De bijlage over eendenkroos vindt u hier.

Wij wensen u weer veel leesplezier.

Onze 4e nieuwsbrief is hier terug te vinden. Vragen kunt u altijd stellen via info@collectiefmiddenoverijssel.nl

Veel lees plezier.

De 3 collectieven voor agrarisch natuurbeheer ontvingen vrijdag 8 september jl. een afvaardiging van de provincie Overijssel, onder leiding van gedeputeerde Hester Maij op haar werkbezoek aan de Overijsselse collectieven. De ontmoeting vond plaats in Den Nul bij infocentrum IJssel. Herman Nieuw Weme, voorzitter van Gebiedscollectief Noord Oost Twente, heette iedereen welkom en informeerde de aanwezigen, samen met Joachim van der Valk (projectleider Collectief Noordwest Overijssel en Collectief Midden Overijssel), over de werkzaamheden en ontwikkelingen van de collectieven, natuurinclusieve landbouw en het Natura2000-project in de Wieden. Er was ook ruimte voor het onder de aandacht brengen van knelpunten

.  IMG_4841

Aansluitend werd een bezoek gebracht aan een 2-tal projecten in de regio met de nadruk op het leefgebied Droge Dooradering en natuurinclusieve landbouw.

Herman Menkveld (voorzitter Collectief Midden Overijssel) gidste ons door het prachtige Sallandse land. De 1e stop was bij het graven van een poel, dit ter ondersteuning van het habitat voor 1 van onze doelsoorten (kamsalamander), in Olst.

IMG_4854

Hierna vertrok de bus naar Schalkhaar voor een bezoek aan het demoveld bewust bodembeheer Salland. Een project wat tot stand is gekomen door Salland Deal. Onder verschillende teelt- en bemestingsmethoden, van biologisch tot gangbaar, wordt hier mais verbouwd met het doel uiteindelijk te kijken naar de effecten op duurzaam bodembeheer. Uiteraard was dit veld voorzien van een heerlijk geurende kruidenrijke akkerrand.

IMG_4863

Ondanks de natte weersomstandigheden was het een inspirerende en plezierige bijeenkomst met veel aandacht voor het agrarisch natuurbeheer.

Klik hier om de laatste nieuwsbrief te lezen.

Donderdagavond 22 juni 2017 heeft de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Collectief Midden Overijssel plaatsgevonden. In een constructieve en plezierige setting werden zowel de financiële (jaar)cijfers als enkele inhoudelijke onderwerpen besproken. Het bestuur onderschrijft het belang om met u als lid in contact te blijven en bedankt de aanwezigen voor uw (soms kritische) inbreng en de plezierige vergadering. Tijdens de ALV werd afscheid genomen van Jan Bosman als bestuurslid en is met instemming van de leden vervangen door Roland Velema. De bijeenkomst werd afgesloten met een boeiende presentatie van Alex Datema, over BoerenNatuur en Natuurinclusieve Landbouw. We hopen u volgend jaar opnieuw te mogen ontvangen.

IMG_1925 IMG_1928 IMG_1930

Donderdag 22 juni 2017 om 20.00 uur zal de jaarvergadering voor onze leden plaatsvinden. Stukken niet ontvangen of andere vragen, stel ze per mail info@collectiefmiddenoverijssel.nl
We helpen u graag verder.

Vrijdag 6 april was het dan zover. De uitreiking van de Gouden Grutto tijdens de ANLb-dag te Velp.

Van harte gefeliciteerd Marcel Strijtveen met het winnen van de Gouden Grutto!

foto gouden grutto

Vorige week hebben wij onze 2e nieuwsbrief naar onze leden verzonden. Klik hier om hem te lezen.

Één van onze deelnemers is genomineerd voor de Gouden Grutto hier leest u meer en hoe u kunt stemmen. Tijdens de landelijke ANLb-dag zal de Gouden Grutto worden uitgereikt. Lees hier hoe u zich kunt aanmelden.

Naast Agrarisch Natuurbeheer is duurzaamheid ook een belangrijk onderwerp.

De secretaris van het bestuur, Wim Boom, wijst u graag op een lezing.

Zie de nieuwsflits voor meer informatie.

 

Gisteren, 9 januari 2017, is een delegatie van het bestuur op bezoek geweest bij RVO.

Het onderwerp van gesprek was de uitbetaling. RVO liet weten dat zij er naar streeft om binnen 10 weken na 1 januari tot betaling over te gaan. Het collectief zal zich inspannen om maximaal 5 werkdagen na ontvangst van de betaling door RVO de beheervergoeding aan de deelnemers over te maken.

 

Interesse in bodembiologie? Klik hier voor meer informatie over een cursus in februari.

Het naderende einde van het jaar is een mooi moment om u alle prettige feestdagen te wensen en een voorspoedig nieuwjaar. Wij hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om u te informeren middels een nieuwsbrief.

Klik hier voor de eerste nieuwsbrief.

Woensdag 29 juni 2016 zal om 20.00 uur de algemene leden vergadering plaats vinden in Kulturhus Irene te Notter.
Onze leden zijn van harte welkom!

Eind mei – begin juni zijn er weer mogelijkheden om in te tekenen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer.
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de voorintekening onder het kopje “beheer afsluiten”.

Op 26 en 28 januari zijn er voorlichtingsbijeenkomsten geweest over de pilot ‘Kansen voor randen’ in Hardenberg en in Wesepe.
Zie ook eerder bericht.

Via de volgende link vindt u de presentatie van deze avond.

De beschrijving van het beheerpakkket  vindt u hier

Over de mogelijkheid om een rand mee te laten tellen voor de vergroening hopen wij binnenkort meer duidelijkheid te geven. Tot die tijd verwijzen wij naar de site van RVO mbt de vergroeningseisen:

https://mijn.rvo.nl/gemeenschappelijk-landbouwbeleid-nieuw-glb 

Binnenkort vindt u deze en andere informatie over deze ‘Blauwe Diensten’ onder het kopje ‘Beheer afsluiten?’ op de home pagina.