Nieuws

Vandaag hebben wij  wij de nieuwsbrief naar onze leden verzonden. U kunt hem terug lezen door hier te klikken.

Veel leesplezier!

Aandachtspunten bij het invullen van de gecombineerde opgave

U hoeft voor de overeenkomst (ANLb) die u heeft met CMO (Collectief Midden Overijssel) geen betaalverzoek te doen in de Gecombineerde opgave.

Let op! Als u (ook) een lopende SNL-overeenkomst heeft dan kunt u daarvoor jaarlijks een vergoeding krijgen door in de Gecombineerde opgave wel een betaalverzoek te doen.

Uw ANLb beheereenheden registreert u bij RVO als uw bedrijfspercelen. Hierbij is het wenselijk dat het collectief uw perceelsregistratie kan raadplegen en op deze manier over uw actuele perceelsregistratie beschikt. Dit voorkomt mogelijke korting(en) op uw uitbetaling. Hoe u CMO kunt machtigen om uw percelen te raadplegen? Klik hier voor het stappenplan.

De gekozen gewascode dient te corresponderen met het ANLb beheerpakket. Klik hier voor de tabel waarin u de combinaties kunt vinden.

Zet u agrarisch natuurbeheer geheel of gedeeltelijk in om aan de verplichting voor ecologisch aandachtsgebied te voldoen? Dan krijgt u twee keer voor hetzelfde betaald. Dit heet dubbele financiering. Dit is binnen het GLB niet toegestaan. RVO kan een korting opleggen op de uitbetaling van het ANLb. Klik hier voor meer informatie.

Voor de registratie van uw (nieuwe) ANLb beheereenheden, kunt u eenvoudig de intekening van het collectief overnemen. Hoe dat moet, kunt u zien in dit filmpje van RVO.nl. Klik hier voor de handleiding perceelsregistratie.

Meer informatie

Klik hier om direct naar de website van RVO te gaan voor handleidingen en instructies voor het invullen van de Gecombineerde opgave. Voor vragen bij het invullen van de Gecombineerde opgave kunt u het loket van RVO bellen op 088-0424242.

Veel gestelde vragen

Hoe zit het met mijn mestplaatsingsruimte?
De oppervlakte van uw percelen met agrarisch natuurbeheer mag worden meegerekend voor de totale gebruiksruimte mest.

Hoe zit het met mijn betalingsrechten?
Betalingsrechten (voorheen toeslagrechten) mogen worden uitbetaald op percelen met agrarisch natuurbeheer.

 

Tot 1 maart 2020 is het mogelijk u uw slimme idee op eenvoudige wijze in te dienen om in aanmerking te komen voor een prijs.

Bent u de slimste? Lees er alles over in de flyer.

Dinsdagavond 3 maart 2020 is er een interessante lezing over de boerenlandvogels. Lees er meer over  in de uitnodiging. U bent van harte welkom.

Het collectief heeft 4 bijeenkomsten in de agenda staan en u bent van harte welkom. Lees meer in de Uitnodiging Winterbijeenkomsten Natuur Inclusieve Landbouw 2020.

Vandaag is de laatste nieuwsbrief van 2019 verzonden. Niet ontvangen? Klik hier om een eenvoudige versie te lezen.

Het bestuur en de werkorganisatie dankt u voor de samenwerking, wenst u prettige feestdagen en hoopt op een groen 2020!

Vanuit het project Natuurlijk Kapitaal in de Landbouw organiseert LTO Noord op 13 december een excursie naar de bedrijven van Jan Hein Nikkels en Geert Stevens over natuurinclusieve landbouw. Het project Natuurlijk Kapitaal in de Landbouw is een project waarmee LTO Noord en OPG inspiratie willen bieden aan ondernemers over het onderwerp natuurinclusieve landbouw. Hier vindt u de uitnodiging voor de excursie en de mogelijkheid om aan te melden.

Klik hier voor de nieuwsbrief-koeien-en-kruiden-november-2019 opgesteld door het lectoraat weidevogels van Van Hall Larenstein.

 

Inspiratie met en voor boeren hoe je natuur kunt verbinden met de strategie van het landbouwbedrijf? In kleine groepen in gesprek met ondernemers die het zelf doen. Want daar is waar het uiteindelijk gebeurt: in de praktijk van het boerenbedrijf.

Deze dag is onderdeel van de cursussen Natuurboeren die in samenwerking met provincie Overijssel worden aangeboden. De themadag is de startdag van een 4 tal cursussen, dit is de inleiding natuurbeheer en ondernemerschap en Natuurondernemer en verdienmodellen – Niveau 1.

Als u niet deelneemt aan een van deze cursussen kunt u ook aanmelden via de site, u betaalt dan € 35,-, te voldoen bij de inschrijftafel op 22 november.

Meer informatie en aanmelden kan via https://www.aereshogeschool.nl/natuurboeren/themadag

Klik hier voor de flyer “Doe mee met de cursus Natuurboeren Overijssel 2019-2020”.

Klik hier voor de flyer “Themadag Boeren-Natuur-Ondernemen”

Vorige week hebben wij onze deelnemers en geïnteresseerden onze 10e nieuwsbrief toegezonden. Wilt u hem ook als 1e ontvangen? Dan kan. Stuur het secretariaat een mail en wij noteren uw gegevens op de verzendlijst. Hier kunt u hem ook downloaden. De buttons werken echter niet in deze uitvoering.

Onze deelnemers hebben wij de 9e nieuwsbrief toe kunnen sturen. Kik hier voor nieuwsbrief nummer 9. Ook als 1e de nieuwsbrief in uw mailbox? Stuur het secretariaat een mail en wij sturen hem alsnog toe.

De voorintekening voor 2020  is in volle gang. Wilt u meer weten? Check deze pagina. Alle gegevens en aandachtsgebieden zijn hier terug te vinden. Nog vragen, mail onze collectief. info@collectiefmiddenoverijssel.nl

De uitnodiging voor de ledenvergadering, die dit jaar zal plaatsvinden in Holten, is verzonden aan onze deelnemers. Heeft u niets ontvangen of vragen mail het secretariaat@collectiefmiddenoverijssel.nl

Wij zullen uw vraag snel beantwoorden.

BoerenNatuur ondersteunt, inspireert en vertegenwoordigt de collectieven. De brochure “Landbouw kleurt Nederland Groen” vertelt u meer over de collectieve aanpak van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Klik hier voor de brochure. Liever per post? neem contact op met het secretariaat, we sturen u hem graag toe.

In deze tabel Tabel-combinatie-gewascode-en-pakketcode-ANLb-2019  kunt u de gewascodes vinden. Bij twijfel raden wij u aan contact op te nemen met RVO.

Kinderen van PCB De Triangel vieren Boomfeestdag

Vrijdagmiddag 29 maart hebben de kinderen van groep 5 tot en met 8 van PCB De Triangel uit Witharen, ruim 150 boompjes geplant.

Gerlof en Annemiek Timmerman van biologische boerderij De Haarmeyer, konden wel een paar extra handen gebruiken. De afgelopen week hebben zij 2500 boompjes geplant, rondom enkele percelen. De 18 verschillende soorten, waaronder diverse soorten fruit- en notenbomen, vormen samen een heg die over een aantal jaren wordt gevlochten. De komende 3 jaar ontvangt de Haarmeyer een beheer vergoeding vanuit het Argrarisch Natuur en Landschapsbeheer. In de gemeente Ommen gecoördineerd door het Collectief Midden Overijssel.

“De heg dient straks niet alleen als afscheiding voor vee, maar trekt ook bijen, vlinders en vogels aan en is een schuilplaats voor verschillende dieren. We vinden het leuk en belangrijk om kinderen hierbij te betrekken en hier bewust van te maken” aldus Gerlof en Annemiek.


Als dank voor de goede hulp, hebben de kinderen een fruitboom gekregen voor in de schooltuin. Tijdens het planten van deze fruitboom legden de kinderen een tijdscapsule bij de wortels. Deze tijdscapsule is een koker met daarin alle namen van de kinderen en hun wensen voor de toekomst. Als de boom aan het einde van zijn leven omvalt, komt de tijdscapsule boven de grond. Na het opendraaien van de capsule, kan men lezen wanneer de boom is geplant en wie daar een schepje aan heeft bijgedragen.

Het agrarisch natuurbeheer wordt in Overijssel georganiseerd door drie Overijsselse agrarische collectieven. Deze collectieven slaan de handen ineen om de weidevogels te helpen door een gezamenlijke subsidieaanvraag om het leefgebied van de weidevogels te verbeteren. In de komende twee jaar krijgt het weidevogellandschap in de provincie hierdoor een stevige impuls.

De basis van de aanvraag vormt de realisatie van ruim 60 nieuwe plasdrassen in Overijssel. In een plasdras wordt het waterpeil hoog gehouden. Hiervoor worden dijkjes gelegd rondom percelen grasland, in sommige gevallen wordt er afgeplagd en er worden pompen geplaatst. In en bij de plasdrassen vinden de vogels en hun kuikens voedsel. De maatregel is bijzonder effectief: direct na aanleg vinden grote aantallen vogels de plasdrassen.

Daarnaast worden er oevers afgeschuind, om ook daar een hoger waterpeil te realiseren. Verder worden maatregelen genomen om te voorkomen dat nesten door roofdieren leeggehaald worden. Ook worden bomen gekapt om de openheid, die de weidevogels nodig hebben, te vergroten. Tot slot worden drie drones aangeschaft waar vrijwilligers weidevogelnesten mee op kunnen sporen, zodat deze beter beschermd kunnen worden.

Herman Nieuwe Weme, voorzitter van het Gebiedscollectief Noordoost Twente: “Uit het Actieplan weide- en akkervogels Overijssel 2018-2021 komt de noodzaak naar voren om inrichtingsmaatregelen te nemen in de weidevogelgebieden. Met deze aanvraag kunnen we een belangrijk deel van de maatregelen uit het actieplan uitvoeren.”

Provincie Overijssel ondersteunt de aanvraag door een voorschot te verlenen op de kosten, zodat de voorfinanciering niet bij de collectieven komt te liggen. Dit betekent dat de maatregelen voor een groot deel op korte termijn uitgevoerd kunnen worden, waardoor de weidevogels dit broedseizoen meteen gebruik kunnen maken van diverse plasdrassen.

Van Links naar rechts; Herman Menkveld, voorzitter Collectief Midden Overijssel, Jan van der Weerd, voorzitter Collectief Noord West Overijssel en Herman Nieuwe Weme . voorzitter Gebiedscollectief Noordoost Twente.

 

 

 

 

Op woensdag 31 oktober jl. bracht gedeputeerde van de Provincie Overijssel, mevrouw Hester Maij, een werkbezoek aan de collectieven. Lees hier een verslag in de Nieuwe Oogst van dit bezoek.

Graag attenderen wij u op de laatste nieuwsbrief van Heg & Landschap en dan met name het boomplantprogramma. Klik op deze link om naar de betreffende website te gaan.

Gisteren hebben wij de laatste nieuwsbrief verzonden naar onze deelnemers.

U kunt hem hier terugvinden. Ik wens u veel leesplezier.