Nieuws

BROCHURE ‘WEIDEMAATREGELEN VOOR (FUNCTIONELE AGRO-)BIODIVERSITEIT’

In het project Winst & Weidevogels is samen met collectieven en melkveehouders gewerkt aan meer biodiversiteit en het behoud van weidevogels. In deze brochure is de kennis, ervaring en onderzoek zoveel mogelijk gebundeld. Het levert aanbevelingen voor de praktijk. Download hier de brochure.

Per 2023 verandert er van alles. Dan start het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB), met termen als conditionaliteit en een eco-activiteiten. Ook het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) begint dan aan een nieuwe beheerperiode van 6 jaar. En dan is de overheid ook nog bezig met een 7e Actieplan Nitraat. Al die zaken hebben invloed op elkaar én wellicht op de mogelijkheden en uw wensen voor een nieuw beheercontract in 2023.

Helaas is ook voor ons nog lang niet alles duidelijk, maar willen uw vragen zo goed mogelijk beantwoorden. Wij willen u blijven informeren over de toekomst en organiseren de komende drie maanden eens per maand een digitaal overleg. Yvette Ruesen praat u bij en er is uiteraard gelegenheid om vragen te stellen.

U bent van harte welkom om dinsdag 17 mei aanstaande om 20.00 uur in te loggen via deze link.

Heeft u specifieke vragen? Die kunt u vooraf al doorgeven via info@collectiefmiddenoverijssel.nl

Het is belangrijk dat u vóór 1 mei uw perceelsregistratie in ‘Mijn Dossier’ van RVO.nl controleert en eventueel aanpast. Daarbij gaat om de volgende zaken:

 1. Ligt er een bedrijfsperceel onder uw ANLb-beheer?
 2. Heeft u de juiste gewascode ingevoerd voor uw bedrijfsperceel?

Financiële korting voorkomen

Bij dergelijke afwijkingen ontvangt CMO een financiële korting van RVO.nl. In het ergste geval kan dit leiden tot een dusdanig hoge korting dat CMO de beheervergoeding niet volledig kan uitbetalen. Door als deelnemer ANLb de perceelsregistratie zo goed mogelijk uit te voeren, helpt u kortingen voorkomen.

Aanpassing voor 1 mei 2022

Als agrariër zult u voor het indienen van de Gecombineerde Opgave uw percelen controleren. We vragen al onze deelnemers, dus ook voor particulieren, om de ANLb-percelen vóór 1 mei 2022 te checken. Dat is 14 dagen voor de sluitingsdatum van de Gecombineerde Opgave. Bij problemen heeft zowel u als CMO dan nog tijd om in overleg met elkaar zaken aan te passen.

Zo controleert u de ANLb-perceelsregistratie

 1. Bedrijfsperceel
  Controleer in ‘Mijn dossier’ van RVO.nl of er een bedrijfsperceel ligt onder alle beheereenheden uit uw ANLb-contract. Is dit niet het geval? U kunt de door het collectief ingetekende ANLb-percelen eenvoudig overnemen in uw eigen perceelsregistratie. Via deze link leest u hoe u dit kunt doen.
 2. Gewascode
  Voeg de juiste gewascode toe aan elk bedrijfsperceel waar ANLb op ligt. Via deze link vindt u een advies welke gewascode u het best kunt gebruiken voor uw beheerpercelen.

Foutmelding AAN-laag / BGT

Tot slot kan het zijn dat er op uw percelen ook nog een foutmelding ligt dat het ANLb niet geheel binnen de AAN-laag (Agrarisch Areaal Nederland) of de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie). Oppervlaktes met deze foutmelding kunnen niet door ons worden uitbetaald. Als dit voor relatief grote oppervlaktes geldt, nemen wij persoonlijk contact met u op. U kunt ook zelf vast controleren hoe de huidige situatie bij u is. Via deze link leest u hoe.

Ondersteuning door het collectief

Komt u er niet uit? Dan helpen wij u graag. U kunt daarvoor contact opnemen met uw veldmedewerker Leonard Rouhof of Paul ten Velde. U vindt de contactgegevens op onze website.

Voordat u contact opneemt, vragen we u twee dingen ter voorbereiding:

 • Probeer het eerst zelf via bijgevoegde bijlage(n).

Zorg dat u ons als collectief gemachtigd heeft om uw bedrijfspercelen in te zien: zonder machtiging kunnen we niet met u meekijken om eventuele problemen op te lossen. Dit is een link naar een handleiding hoe u dit kunt doen.

Dinsdag 9 maart 2022 is het 1e kievitsei van Nederland gevonden in Overijssel.

Hengevelde heeft dit jaar de primeur.

Hier kunt het het artikel van RTV Oost terug lezen.

Per 1 maart 2022 heeft Joachim van der Valk het stokje, als Regionaal Coördinator van ons collectief, overgedragen aan Juliette van in ’t Veld – van de Riet.

Hier vindt u het persbericht wat wij hebben rondgestuurd met betrekking tot onze Regionaal Coördinator.

Van links naar rechts;

Joachim van der Valk, bestuurslid Jan Jansen Holleboom, Juliette Huis in ’t Veld tijdens de overdracht.

 

ANV De Ommer Marke organiseert vrijdag en interessante bijeenkomst die wij u niet willen onthouden. Hier lees u alles over het hoe en waarom onderwerken van de groenbemester en hoe u zich kunt opgeven.

15 februari is de datum dat de plasdrassen, volgens de pakketvoorwaarden, weer onder water moeten staan. In Vroomshoop heeft de eerste kritische soort zich gemeld. Lees hier het artikel van een van onze deelnemers.

Plasdras van boerin Mariska op tijd klaar voor weidevogels: “ik hoorde al een wulp!”

 

Het Living Lab Natuurinclusieve Landbouw in Fryslân, organiseren op 6 december een online bijeenkomst over de verwaarding van grasmelk.

Een interessante bijeenkomst waar de volgende vragen centraal staan:

 • Wat is de invloed van kruidenrijk gras op de vetzuursamenstelling in de melk?
 • Hoe kun je hier als melkveehouder op sturen?
 • En: hoe kun je deze economisch verwaarden?

Klik hier en lees meer in de uitnodiging De Verwaarding van grasmelk. Aanmelden kan tot 3 december, via de link in de bijlage.

Vandaag, 15 november 2021, zijn de resultaten van het predatieonderzoek van afgelopen seizoen besproken met Provincie Overijssel, Faunabeheereenheden Overijssel, Collectief Noord West Overijssel en Collectief Midden Overijssel. In midden Overijssel heeft dit onderzoek plaatsgevonden in Lierderbroek.

In deze bijlage leest u de resultaten.

Voor de uitvoering van een GLB pilot “Boeren in en nabij N2000” zijn wij per direct op zoek naar een deelprojectleider. Nieuwsgierig? Klik hier voor meer informatie.

Update de vacature is inmiddels ingevuld.

In navolging op de succesvolle NIL-bijeenkomsten (Natuur Inclusieve Landbouw) van begin 2020 heeft het collectief 7 bijeenkomsten georganiseerd met verschillende thema’s.

Bekijk hier het overzicht van de zomerbijeenkomsten 2021 en geef u op. U bent van harte welkom!

 

In het pilotproject Akkervogelbeheer Bergentheim-Kloosterhaar-Sibculo zijn we samen met de deelnemende agrariërs aan het onderzoeken hoe akkervogelmaatregelen kunnen worden ingepast in het landbouwgebied tussen Kloosterhaar, Bergentheim en Sibculo. In deze pilot kunnen agrariërs kennismaken met de uitvoering van beheeractiviteiten en wordt samen onderzocht waar de voor- en nadelen zitten met betrekking tot inpasbaarheid in de bedrijfsvoering. Dit geeft waardevolle informatie om het akkervogelbeheer naar een hoger niveau te tillen en mogelijk meer in het gebied te laten integreren.

Zie deze film voor een korte impressie van het project.

Eind oktober kwam de Boerenlandvogelbalans 2020 uit. De balans schetst de ontwikkelingen van weidevogels, akkervogels en vogels van kleinschalig cultuurlandschap. De leaflet kunt u hier terug vinden.

Klik hier voor de gehele brochure van de Boerenlandvogelbalans 2020.

In de laatste nieuwsbrief vertelde wij u al over de externe audit. Vandaag ontvingen wij het bericht dat het certificaat geldig blijft voor zover het collectief blijft voldoen aan de certificeringseisen van de SVNL2016 tot uiterlijk 31 december 2023.

Vandaag hebben wij  wij de nieuwsbrief naar onze leden verzonden. U kunt hem terug lezen door hier te klikken.

Veel leesplezier!

Aandachtspunten bij het invullen van de gecombineerde opgave

U hoeft voor de overeenkomst (ANLb) die u heeft met CMO (Collectief Midden Overijssel) geen betaalverzoek te doen in de Gecombineerde opgave.

Let op! Als u (ook) een lopende SNL-overeenkomst heeft dan kunt u daarvoor jaarlijks een vergoeding krijgen door in de Gecombineerde opgave wel een betaalverzoek te doen.

Uw ANLb beheereenheden registreert u bij RVO als uw bedrijfspercelen. Hierbij is het wenselijk dat het collectief uw perceelsregistratie kan raadplegen en op deze manier over uw actuele perceelsregistratie beschikt. Dit voorkomt mogelijke korting(en) op uw uitbetaling. Hoe u CMO kunt machtigen om uw percelen te raadplegen? Klik hier voor het stappenplan.

De gekozen gewascode dient te corresponderen met het ANLb beheerpakket. Klik hier voor de tabel waarin u de combinaties kunt vinden.

Zet u agrarisch natuurbeheer geheel of gedeeltelijk in om aan de verplichting voor ecologisch aandachtsgebied te voldoen? Dan krijgt u twee keer voor hetzelfde betaald. Dit heet dubbele financiering. Dit is binnen het GLB niet toegestaan. RVO kan een korting opleggen op de uitbetaling van het ANLb. Klik hier voor meer informatie.

Voor de registratie van uw (nieuwe) ANLb beheereenheden, kunt u eenvoudig de intekening van het collectief overnemen. Hoe dat moet, kunt u zien in dit filmpje van RVO.nl. Klik hier voor de handleiding perceelsregistratie.

Meer informatie

Klik hier om direct naar de website van RVO te gaan voor handleidingen en instructies voor het invullen van de Gecombineerde opgave. Voor vragen bij het invullen van de Gecombineerde opgave kunt u het loket van RVO bellen op 088-0424242.

Veel gestelde vragen

Hoe zit het met mijn mestplaatsingsruimte?
De oppervlakte van uw percelen met agrarisch natuurbeheer mag worden meegerekend voor de totale gebruiksruimte mest.

Hoe zit het met mijn betalingsrechten?
Betalingsrechten (voorheen toeslagrechten) mogen worden uitbetaald op percelen met agrarisch natuurbeheer.

 

Tot 1 maart 2020 is het mogelijk u uw slimme idee op eenvoudige wijze in te dienen om in aanmerking te komen voor een prijs.

Bent u de slimste? Lees er alles over in de flyer.

Dinsdagavond 3 maart 2020 is er een interessante lezing over de boerenlandvogels. Lees er meer over  in de uitnodiging. U bent van harte welkom.

Het collectief heeft 4 bijeenkomsten in de agenda staan en u bent van harte welkom. Lees meer in de Uitnodiging Winterbijeenkomsten Natuur Inclusieve Landbouw 2020.

Vandaag is de laatste nieuwsbrief van 2019 verzonden. Niet ontvangen? Klik hier om een eenvoudige versie te lezen.

Het bestuur en de werkorganisatie dankt u voor de samenwerking, wenst u prettige feestdagen en hoopt op een groen 2020!

Aan het laden...