Missie en Visie

Missie: CMO verbindt landbouw en natuur en vergroot de biodiversiteit in het agrarisch landschap. 

Visie: We stimuleren en faciliteren agrarisch grondgebruikers op hun weg naar een meer duurzame bedrijfsvoering. Naast biodiversiteit staat bodem, water, klimaat en landschap centraal. Onafhankelijk advies, kennisoverdracht, concrete uitvoeringsprojecten én duurzame beheerafspraken vormen de kern van onze aanpak.