Lid

Lid van het collectief worden automatisch de deelnemers aan agrarische beheer via het collectief.
Zij maken deel uit van de ledenvergadering en hebben daar stem- en spreekrecht.

Aspirant lid kunnen degenen worden die interesse hebben, in principe ook in aanmerking komen, maar (nog)  niet mee kunnen doen.
Dit houdt in dat zij wel op de hoogte worden gehouden, maar geen stem- of spreekrecht hebben op de ledenvergadering.

Het lidmaatschap van een lokale Agrarische Natuur Vereniging (ANV) bevelen wij van harte aan. Zij verzet in uw gebied veel werk voor het collectief, heeft een vertegenwoordiger in het bestuur en kan u aanvullende informatie geven.

Voor opgave raadpleegt u de website van uw ANV (zie ‘over ons’ bij ‘organisatiestructuur’).