Lid / Vriend

Lid van het collectief worden automatisch de deelnemers aan agrarische beheer via het collectief.
Zij maken deel uit van de ledenvergadering en hebben daar  stem- en spreekrecht

 

Aspirant lid kunnen degenen worden die interesse hebben, in principe ook in aanmerking komen, maar (nog)  niet mee kunnen doen.
Dit houdt in dat zij wel op de hoogte worden gehouden, maar geen stem- of spreekrecht hebben op de ledenvergadering.

 

Vriend van Collectief Midden Overijssel  kunnen degenen worden die geïnteresseerd zijn in het Agrarisch Natuurbeheer via Collectief Midden Overijssel. Zij worden geïnformeerd en jaarlijks wordt er een avond georganiseerd waarin uitwisseling van kennis, meningen en ideeën een van de doelen zal zijn.

Aanmelding als vriend kan bij een donatie van minimaal 20 euro op rek. nr.:  NL73 TRIO 0198040229 ten name van Collectief Midden Overijssel onder vermelding van ‘aanmelding Vriend’ met naam, adres, email en telefoonnummer.

 

Het lidmaatschap van uw ANV  bevelen wij van harte aan. Zij verzet in uw gebied veel werk voor het collectief, heeft een vertegenwoordiger in het bestuur en kan u aanvullende informatie geven.

Voor opgave raadpleegt u de website van uw ANV (zie ‘over ons’ bij ‘organisatiestructuur’).