Info-uurtjes ANLb 2023-2028

In 2023 gaat de nieuwe periode van het ANLb van start. Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), waar het ANLb onderdeel van uitmaakt verandert, en ook maken we als collectief wat andere keuzes in het ANLb.

Regelmatig organiseren we daarom een online informatie-uurtje waarin we u bij praten over de laatste ontwikkelingen, en waarin u de gelegenheid heeft uw vragen te stellen. Vooraf aanmelden is niet nodig, u kunt elke keer inloggen via de vermelde zoomlink.

Heeft u specifieke vragen of een onderwerp waar u graag meer over wil weten? Laat het ons vooral weten via secretariaat@collectiefmiddenoverijssel.nl

24 november 2022

Donderdagavond hebben wij een informatie-uurtje voor potentiële deelnemers georganiseerd.  Na het volgen van dit uurtje stellen wij u als potentiële deelnemer nog in de gelegenheid om een afspraak te maken met een van onze coördinatoren. Deze afspraken worden gepland op 28 en 30 november en 5 en 6 december. Na deze datums is het niet meer mogelijk om beheer voor 2023 in te tekenen. Dit heeft alles te maken met onze verplichtingen richting de provincie.

Voor het maken van een afspraak kunt u vrijdagochtend 25 november van 9.00 – 12.00 bellen met 06 – 3449 7574 of stuur een mail naar secretariaat. Linda neemt dan contact met u op.

Hier vindt u de presentatie van de avond terug.

22 november 2022

Dinsdagavond zijn onze leden op de hoogte gebracht van de route met tijdpad die we als collectief bewandelen om te komen tot de beheerovereenkomsten. De presentatie van de avond is terug te lezen via deze link.

Presentaties van voorgaande informatie-uurtjes

2 augustus: webinar van de oefensessie met de simulatietool voor de ecoregeling voor melkveehouderij

3 augustus: webinar van de oefensessie met de simulatietool voor de ecoregeling voor de akkerbouwers

12 juli: beheerstrategie leefgebied dooradering (botanisch grasland en landschapsbeheer)

7 juni: conditionaliteit en de eco-regeling in het nieuwe GLB

17 mei: wat zijn de mogelijkheden voor ANLb in 2023