GLB pilot Motiverend Belonen in Salland

GLB-pilot in Salland: samen met boeren werken aan de toekomst.

Het Collectief Midden Overijssel is betrokken bij twee GLB-pilots waarin we samen met boeren en andere gebiedspartijen onderzoeken wat de kansen en mogelijkheden zijn om te boeren met landschapswaarden. In deze pilots krijgen wij vooruitlopend op het nationale beleid de mogelijkheid om te experimenteren met maatregelen met de boeren. In Salland doen we dat in de GLB-pilot ‘Motiverend belonen in Salland’. In deze pilot werken we samen met externe projectleiders.

In de GLB-pilot in Salland proberen we inzicht te krijgen hoe beloningen voor inspanningen in het landschap (zoals agrarisch natuurbeheer) gestapeld kunnen worden met andere inspanningen (zoals stikstofreductie) en andere beloningen (o.a. vanuit de private partijen als het MKB). Hiervoor werken we aan een systematiek op basis van bedrijfsomgevingsplannen waarin boeren inzichtelijk maken welke inspanningen ze willen en kunnen doen in het kader van de GLB-doelen. Daarnaast gaan we bij private partijen inventariseren of ze willen belonen voor hun bijdrage aan het landschap en in welke ‘maatschappelijke inspanning’ de meeste interesse is.

De projectleiders van het project zijn Willem Rienks en Gabi Stoffelen. Willem werkt in het project aan de bedrijfsomgevingsplannen en voert gesprekken met de boeren over de inspanningen die ze kunnen leveren op hun bedrijf. Gabi zorgt er voor dat de GLB-pilot ingebed is in het bredere perspectief van de stuurgroep Salland Loont om toe te werken naar een goede beloning voor inspanningen op boerenbedrijven waar de maatschappij om vraagt. Naast Willem en Gabi is ook Bert Muller – die we kennen uit de andere GLB-pilot Boeren in en nabij N2000 – in deze pilot namens het collectief betrokken.

Vragen of meer weten?

Gabi Stoffelen;  mail: gabi.stoffelen@rom3d.nl of bel 06-20070879.

Willem Rienks; mail: willem.rienks@rom3d.nl of bel 06-41558041.

 

 

Bij dit project is sprake van steun vanuit ELFPO