GLB pilot Motiverend Belonen in Salland

Hier volgt spoedig meer over deze nieuwe pilot.

Bij dit project is sprake van steun vanuit ELFPO