GLB 2023

Deze pagina is vrijdag 5 augustus 2022 voor het laatst bijgewerkt. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

In 2023 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Specifiek voor ANLb-deelnemers zijn daarin de Grondgebonden regelingen relevant. Voor elke hectare subsidiabele grond kunt u een basispremie krijgen als u voldoet aan de conditionaliteiten. Daarnaast kunt u ook deelnemen aan de eco-regeling.

Collectief Midden Overijssel heeft geen formele rol in het adviseren over het GLB en de eco-regeling. Tegelijk hebben uw keuzes voor de eco-regeling invloed op het ANLb en andersom. Daarom kiezen we ervoor om informatie die ons bekend is, wel met u te delen.

Simulatietool

RVO heeft een simulatietool ontwikkeld waarmee u inzicht kunt krijgen hoe u de eco-regeling kunt invullen op uw bedrijf, en wat u dat financieel oplevert. U kunt deze benutten via de website van RVO. Deze tool geeft echter geen volledig beeld (zie onsĀ nieuwsbericht hierover). Een meer accurate versie is deze Excel-tool.

Documenten

Meer informatie

Tijdens de voorintekening zal de overlap en samenwerking tussen de eco-regeling en het ANLb wellicht aan bod komen. Feit is dat er nog erg veel onduidelijkheden zijn, waardoor we u soms niet de helderheid kunnen bieden die we zouden willen.

Heeft u vragen over het GLB, conditionaliteiten en/of de eco-regeling? Dan verwijzen we u naar RVO.