GLB 2023

Deze pagina is dinsdag 25 oktober 2022 voor het laatst bijgewerkt. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

In 2023 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Specifiek voor ANLb-deelnemers zijn daarin de Grondgebonden regelingen relevant. Voor elke hectare subsidiabele grond kunt u een basispremie krijgen als u voldoet aan de conditionaliteiten. Daarnaast kunt u ook deelnemen aan de eco-regeling.

Collectief Midden Overijssel heeft geen formele rol in het adviseren over het GLB en de eco-regeling. Tegelijk hebben uw keuzes voor de eco-regeling invloed op het ANLb en andersom. Daarom kiezen we ervoor om informatie die ons bekend is, wel met u te delen.

We delen op dit moment informatie over: