GLB 2023

Deze pagina is dinsdag 6 december 2022 voor het laatst bijgewerkt. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

In 2023 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Specifiek voor ANLb-deelnemers zijn daarin de Grondgebonden regelingen relevant. Voor elke hectare subsidiabele grond kunt u een basispremie krijgen als u voldoet aan de conditionaliteiten. Daarnaast kunt u ook deelnemen aan de eco-regeling.

Collectief Midden Overijssel heeft geen formele rol in het adviseren over het GLB en de eco-regeling. Tegelijk hebben uw keuzes voor de eco-regeling invloed op het ANLb en andersom. Daarom kiezen we ervoor om informatie die ons bekend is, wel met u te delen.

We delen op dit moment informatie over: