Organisatiestructuur

Binnen het Collectief Midden Overijssel zijn acht Agrarische Natuur Verenigingen (ANV) een samenwerkingsverband aangegaan. Dit, omdat het agrarisch natuur en landschapsbeheer (ANLB) vanaf 2016 ingrijpend gewijzigd is.  Individuele aanvragen van toeslagen zijn dan niet langer toegestaan. Dit moet dan in Collectief verband.

De Deelnemende Agrarische Natuurverenigingen in het Collectief Midden Overijssel:

nummer naam ANV website gemeente(n)
1 S.V.P. Hardenberg www.svp-hardenberg.nl Hardenberg
2 Ommermarke www.ommermarke.nl Ommen, Dalfsen
3 Groen Salland www.groensalland.nl Raalte, Olst-Wijhe, Deventer
4 Land en Schap www.anvlandenschap.nl Twenterand, Hellendoorn ,Rijssen-Holten
5 De Reggestreek www.dereggestreek.eu Enter- Wierden, Almelo
6 Hooltwark www.hooltwark.nl Hof van Twente, Haaksbergen, Borne, Hengelo
7 Landschapsfonds Enschede www.landschapsfondsenschede.nl Enschede

Zij hebben allen een afgevaardigde in het bestuur.

Het bestuur is te bereiken via de bestuursleden of via het secretariaat: info@collectiefmiddenoverijssel.nl voor externe contacten en secretariaat@collectiefmiddenoverijssel.nl voor de interne bestuurszaken

De deelnemers aan het agrarisch natuurbeheer via het collectief zijn de leden van het collectief. Zij hebben inspraak in het beleid via een of meer ledenvergaderingen per jaar.

De uitvoering ligt bij de werkorganisatie. Deze bestaat uit de projectcoördinator, een administratief medewerker en een aantal veldmedewerkers; de contactpersonen in het veld. De projectcoördinator is verantwoordelijk voor de uitvoering en stuurt de veldmedewerkers aan. De administratieve medewerker wordt aangestuurd door de projectcoördinator, net als de veldmedewerkers.

Voor de verschillende onderdelen van de uitvoering (contracten, uitbetaling, evaluatie, schouw en sanctiebeleid, ecologische toets etc.) van de uitvoering hebben de bestuursleden een portefeuille waarvoor zij de bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen.
Voor namen, email, telefoon en werkgebied, zie ‘werkorganisatie’.