Bufferstroken (GLMC4 en GLMC10)

Deze pagina is maandag 24 oktober 2022 voor het laatst bijgewerkt. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Eén van de onderdelen van de conditionaliteit zijn het invoeren van bufferstroken (GLMC 4: bufferstroken langs waterlopen en GLMC 10: bufferstroken langs droge sloten). Hierover zijn nog veel onduidelijkheden en de informatievoorziening vanuit LNV en RVO laat te wensen over. Daardoor kunnen we u als collectief nog onvoldoende adviseren. Wel zullen we proberen u zo goed mogelijk te informeren op basis van updates van onze koepelorganisatie BoerenNatuur. Helaas kunnen we u niet helpen met aanvullende vragen. Die kunt u wel stellen aan RVO.

Factsheet bufferstroken (versie 22 oktober).
We stellen een factsheet beschikbaar met alle op dit moment beschikbare informatie over de verplichte bufferstroken. Deze factsheet gaat in op:
  • Eisen aan bufferstroken
  • Uitzonderingen
  • Minimale ondergrens qua breedte
  • Toegestane gewassen op bufferstroken
  • Wisselwerking bufferstroken met eco-regeling en ANLb