Strategie

De strategie van Collectief Midden Overijssel is een stuk dat in ieder geval jaarlijks en zo nodig bijgesteld zal worden om steeds attent en gericht in te kunnen spelen op  de ontwikkelingen in  kennis, beleid en economie.

Hier vindt u de beheerstrategie 2020.