Kwaliteitshandboek

Het kwaliteitshandboek is een uitgebreide beschrijving van hoe het collectief de opgaven voor een effectief en efficiënt Agrarisch Natuurbeheer gaat uitvoeren.

Op basis van het kwaliteitshandboek is Collectief Midden Overijssel gecertificeerd door de landelijke certificeringscommissie van de overheid. Daarmee is zij gerechtigd om subsidies voor Agrarisch natuurbeheer te ontvangen om daarmee agrarisch natuurbeheer te realiseren.

Op de uitvoering vinden op geregelde tijden controles plaats. Zowel intern als extern door de landelijke certificeringscommissie.

Het kwaliteitshandboek is geen statisch geheel. Naar aanleiding van de praktijk en conclusies en aanbevelingen vanuit de verschillende controles wordt het kwaliteitshandboek steeds aangepast; natuurlijk wel zodanig dat de goedkeuring in stand blijft.

Het kwaliteitshandboek van Collectief Midden Overijssel, versie 4.1 d.d. 9 september 2021 vindt u hier.
In het kwaliteitshandboek wordt verwezen naar de bijlagen.