Beheerplan

Op basis van het beheerplan is een praktisch ‘Handboek Collectief Midden Overijssel september 2015’,  gemaakt voor de veldmedewerkers.

Hierin staan alle uitgangspunten voor en de aanpak van het Agrarisch Natuurbeheer 2016 zoals Collectief Midden Overijssel die heeft opgesteld. Het handboek is hier in te zien.