Voorintekening ANLb 2019

Voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer en Categorie Water is er weer een nieuwe voorintekening ronde van start gegaan. Het intekenen van beheer voor 2019 vindt plaats door middel van een zogenaamd stroomschema. Dit schema vindt u hier.