Voorintekening ANLb 2021

Inmiddels is duidelijk dat er voor 2021 geen voorintekening zal plaatsvinden voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer.

De werkwijze voor het afsluiten van overeenkomsten ziet u hieronder weergegeven. Dit was de situatie voor 2020. Mochten er in de toekomst mogelijkheden zijn of komen, melden wij dat op deze pagina.

Het intekenen van beheer vindt plaats door middel van een zogenaamd stroomschema alsmede de beheersstrategie 2020.

Hier vindt u de beheerstrategie 2020 en hier vindt u het stroomschema intekening beheer 2020. Mogelijk zal deze voor 2021 worden aangepast.

Er zijn overzichtskaarten gemaakt met aandachtsgebieden. Heeft u interesse en ligt uw perceel of percelen in een van deze gebieden? Neemt u dan contact op met onze veldmedewerkers. Klik hier voor de gegevens van de werkorganisatie. Stuur bij twijfel een mail naar info@collectiefmiddenoverijssel.nl

Aandachtsgebied Kamsalamander en Boomkikker Enschede

Aandachtsgebied Kamsalamander en Landschap Dalfsen-Ommen

Aandachtsgebied Kamsalamander Schoonheten

Aandachtsgebied Kamsalamander, Steenuil en Patrijs Diepenveen-Olst

Aandachtsgebied Landschap Haaksbergen

Aandachtsgebied Landschap Heino

Aandachtsgebied Landschap Holthone

Aandachtsgebied Landschap Rijssen-Nijverdal

Aandachtsgebied Patrijs en N2000 Lemelerberg

Aandachtsgebied Steenuil Bathmen

Aandachtsgebied Steenuil en Landschap De Reest-Balkbrug

Aandachtsgebieden Boomkikker en Landschap Veenschap-Bruinehaar

Aandachtsgebieden Patrijs, Steenuil en Landschap Delden

Aandachtsgebied Steenuil en Patrijs Nieuw Heeten

Overzicht aandachtsgebieden Collectief Midden Overijssel