Beheerpakketten

Uit de landelijk beschikbare pakketten heeft Collectief Midden Overijssel, binnen de kaders die  de provincie in haar natuurbeheerplan 2016 heeft gegeven, een groot aantal pakketten geselecteerd die binnen het werkgebied van Collectief Midden Overijssel mogelijk zijn.

Het overzicht van de beheerpakketten met de  beheereisen (verplicht en gecontroleerd door de NVWA) en de beheervoorschriften (verdere uitwerking en toespitsing van de beheereisen, gecontroleerd door het collectief) vindt u onder de betreffende tabbladen.

Bij sommige pakketten is sprake van de eis tot aanwezigheid van een aantal indicatorsoorten.
U vindt de lijst met deze soorten door op  Indicatorsoortenlijst droge dooradering te klikken