Beheerpakketten

In de beheerstrategie geven we aan welke beheerpakketten mogelijk zijn in welke gebieden. In elk pakket staat welke vergoeding u voor uw beheer ontvangt en wat u daarvoor moet doen of laten: de pakketvoorwaarden.

Het totale overzicht beheerpakketten voor 2023 is op 2 februari 2023 door het bestuur vastgesteld. Hier vindt u de pakketten die mogelijk zijn bij agrarisch waterbeheer voor 2023. Deze zijn op 16 februari 2023 door het bestuur vastgesteld.

Wijzigingen

Deze vastgestelde versie heeft een aantal wijzigingen t.a.v. het concept van juli 2022, met name in het weidevogelbeheer. Voor 2023 zijn dit de geldende pakketten.

We blijven als collectief wel kijken of verbeteringen voor 2024 of daarna mogelijk zijn. We zoeken dan nadrukkelijk naar mogelijkheden om beheerpakketten die bijdragen aan de natuurdoelen, beter aan te laten sluiten bij de bedrijfsvoering. Ook hopen we in 2023 in afstemming met provincie en waterschappen een concreet aanbod te kunnen maken voor maatregelen die bijdragen aan klimaatdoelen.