Beheerkennis

Door het afsluiten van ANLb-pakketten proberen we een geschikt leefgebied voor verschillende soorten te realiseren. De belangrijkste maatregelen zijn dan ook als voorwaarden in de beheerpakketten opgenomen: dingen die u moet doen, of juist laten.

Echt een succes maken van het beheer vraagt vaak meer dan u alleen houden aan de pakketvoorwaarden. Dat vraagt maatwerk en kennis over wat u doet, en waarom. Als u zich meer wil verdiepen in weidevogels, akkervogels of soorten van het kleinschalig cultuurlandschap: u vindt in onderstaande documenten extra informatie.

Steenuil

Deze brochure van STONE geeft inzicht in het leefgebied van de steenuil en hoe u uw erf zo kunt inrichten dat deze soort zich er goed thuis voelt.

Patrijs

Vogelbescherming Nederland heeft diverse factsheets en een leidraad opgesteld met informatie waar en hoe deze schuwe akkervogel leeft en welk beheer goed is voor de patrijs.

Veldleeuwerik

Vogelbescherming Nederland heeft een factsheet gemaakt met informatie over de leefwijze van veldleeuweriken en hoe goed beheer er uit ziet.

Meer informatie over specifieke soorten en hun leefgebieden volgt later dit jaar. Even geduld nog a.u.b.