Klachtenprocedure

Het Collectief heeft haar werkwijze vastgelegd in een Kwaliteitshandboek en streeft er naar om onderbouwde keuzes en goede afspraken te maken.

Desalniettemin kan het voorkomen dat een partij het niet eens is met het handelen van het collectief.

Voor die gevallen heeft het collectief een klachtenprocedure opgenomen in haar Kwaliteitshandboek.

De beschrijving van de klachtenprocedure vindt u hier.