Kaartviewer ANLb

De financiering voor het ANLb komt vanuit de EU en de provincie. De provincie stelt dan ook voorwaarden aan deelname. De belangrijkste is dat uw percelen ‘begrensd’ moeten zijn. Dat wil zeggen dat ze op de kaart van het provinciaal Natuurbeheerplan moeten staan. Collectief Midden Overijssel (CMO) mag geen beheer afsluiten buiten de begrenzing van het Natuurbeheerplan.

In de praktijk: doet u nu al mee met ANLb? U mag ervan uit gaan dat die percelen ook in 2023-2028 begrensd zijn. Nieuw beheer? Dan is het zeker de moeite waard om de begrenzing te toetsen.

Uitleg voor gebruik van de kaartviewer

  • U kunt de viewer via deze link inzien.
  • Rechtsboven ziet u staan Maps & Tools, daar klikt u op.
  • Vervolgens ziet u de optie Layers & Legend, daar klikt u ook op.
  • Het resultaat is een aantal kaartlagen, door op het + teken te klikken, klapt het menu open en ziet u meerdere opties onder het betreffende leefgebied.
  • Wilt u bepaalde lagen wel of niet zien? Door bij de betreffende laag op het vinkje te klikken, kunt u de kaartlaag aan en uitzetten.

Liggen uw percelen in een gebied met een kleurtje? Dan komt u in aanmerking voor beheer in dat leefgebied. In onze beheerstrategie kunt u per leefgebied inzien welke beheerpakketten dan mogelijk zijn. In het overzicht beheerpakketten kunt u vervolgens de voorwaarden van elk pakket nalezen.