Categorie water/Blauwe Diensten

Op deze pagina’s vindt u alle informatie over het afsluiten van beheer in het leefgebied Categorie Water.

Samen met de Waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta en de Provincie biedt het collectief midden Overijssel de mogelijkheid tot het afsluiten van verschillende beheerpakketten langs waterlopen in de gebieden die in het Natuurbeheerplan 2017 van de provincie zijn aangewezen als Categorie water.

Onder het kopje beheerpakketten is meer informatie te vinden over de verschillende pakketten.