Beheercontracten 2023

De nieuwe beheerperiode van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) is gestart. Op deze pagina informeren wij u over het proces tot het ontvangen van een definitief beheercontract.

Stap 1: u ontvangt voor 15 februari een concept beheercontract

Onze inzet is erop gericht dat iedereen die bij ons zijn ANLb wensen voor 2023 heeft doorgegeven, uiterlijk 15 februari een concept beheercontract ontvangt. Dit concept beheercontract bestaat uit:

  • een tabel met de beheerpakketten met omvang en vergoeding;
  • een kaart met de ligging van de beheerpercelen en/of landschapselementen.

Uw concept beheer is ook zichtbaar op mijnboerennatuur.nl. Heeft u nog geen toegang? Stuur dan een mail naar info@collectiefmiddenoverijssel.nl, dan maken wij dit voor u in orde.

Bij uw concept beheercontract ontvangt u ook informatie over de beschikbaarheid van zaaizaadmengsels en de mogelijkheid om deze bij ons te bestellen.

Ondanks dat het nog geen definitief contract is, geeft het concept beheercontract een aantal rechten en plichten. Hierover leest u meer op de pagina Concept beheercontract 2023.

Stap 2: u neemt een besluit of u akkoord gaat met het concept beheercontract

Op basis van het concept beheercontract neemt u een besluit of u met de daarop genoemde beheerpercelen en/of landschapselementen meedoet aan ANLb.

Wij zien met name 3 onderdelen die relevant zijn voor uw afweging:

  • Definitieve pakketvoorwaarden en beheervergoeding (bestuursbesluit 2 februari 2023)
  • Algemene voorwaarden van het beheercontract (bestuursbesluit 16 februari 2023)
  • Uw eventuele deelname aan de eco-regeling

Stap 3: u informeert ons over uw besluit tot deelname

Als u een besluit heeft genomen, kunt u dat via de mail laten weten aan uw contactpersoon. Hij of zij staat met naam, mailadres en telefoonnummer vermeld in de mail waarin u uw concept beheercontract heeft ontvangen.

Uw besluit kan zijn:

  • U gaat geheel akkoord met het concept beheercontract
  • U wilt een wijziging in een beheerpakket, locatie perceel/landschapselement of aantal / oppervlakte doorvoeren;
  • U wilt een of meerdere percelen of landschapselementen laten vervallen;
  • U ziet geheel af van deelname aan ANLb;
  • Wij vragen u uiterlijk op 15 maart 2023 naar ons te reageren.

Stap 4: u ontvangt een definitief beheercontract van ons

Zodra er overeenstemming is tussen u en ons, ontvangt u een definitief beheercontract. Deze kunt u digitaal ondertekenen. Hierover volgt later meer informatie.