20 mrt

Vacature gebiedscoördinator

Agrarisch Natuur Collectief Midden Overijssel zoekt een enthousiaste gebiedscoördinator die mee wil groeien met onze ambities. Als gebiedscoördinator ben je onze oren en ogen in ons werkgebied in Overijssel. Je ziet en hoort de kansen voor samenwerking om de (lokale) biodiversiteit te versterken. Of dit nu met (een groep) boeren is, overheden of een groep enthousiaste vrijwilligers. Jij bent de spin in dit web. Mensen weten je te vinden en jij weet ideeën en kansen om te zetten in actie.

Lees meer over deze functie in de vacaturetekst.

 

21 dec

Pilotproject Akkervogelbeheer Bergentheim-Kloosterhaar-Sibculo

 

In het pilotproject Akkervogelbeheer Bergentheim-Kloosterhaar-Sibculo zijn we samen met de deelnemende agrariërs aan het onderzoeken hoe akkervogelmaatregelen kunnen worden ingepast in het landbouwgebied tussen Kloosterhaar, Bergentheim en Sibculo. In deze pilot kunnen agrariërs kennismaken met de uitvoering van beheeractiviteiten en wordt samen onderzocht waar de voor- en nadelen zitten met betrekking tot inpasbaarheid in de bedrijfsvoering. Dit geeft waardevolle informatie om het akkervogelbeheer naar een hoger niveau te tillen en mogelijk meer in het gebied te laten integreren.

Zie deze film voor een korte impressie van het project.

12 sep

Werkbezoek provincie Overijssel aan Overijsselse collectieven

De 3 collectieven voor agrarisch natuurbeheer ontvingen vrijdag 8 september jl. een afvaardiging van de provincie Overijssel, onder leiding van gedeputeerde Hester Maij op haar werkbezoek aan de Overijsselse collectieven. De ontmoeting vond plaats in Den Nul bij infocentrum IJssel. Herman Nieuw Weme, voorzitter van Gebiedscollectief Noord Oost Twente, heette iedereen welkom en informeerde de aanwezigen, samen met Joachim van der Valk (projectleider Collectief Noordwest Overijssel en Collectief Midden Overijssel), over de werkzaamheden en ontwikkelingen van de collectieven, natuurinclusieve landbouw en het Natura2000-project in de Wieden. Er was ook ruimte voor het onder de aandacht brengen van knelpunten

.  IMG_4841

Aansluitend werd een bezoek gebracht aan een 2-tal projecten in de regio met de nadruk op het leefgebied Droge Dooradering en natuurinclusieve landbouw.

Herman Menkveld (voorzitter Collectief Midden Overijssel) gidste ons door het prachtige Sallandse land. De 1e stop was bij het graven van een poel, dit ter ondersteuning van het habitat voor 1 van onze doelsoorten (kamsalamander), in Olst.

IMG_4854

Hierna vertrok de bus naar Schalkhaar voor een bezoek aan het demoveld bewust bodembeheer Salland. Een project wat tot stand is gekomen door Salland Deal. Onder verschillende teelt- en bemestingsmethoden, van biologisch tot gangbaar, wordt hier mais verbouwd met het doel uiteindelijk te kijken naar de effecten op duurzaam bodembeheer. Uiteraard was dit veld voorzien van een heerlijk geurende kruidenrijke akkerrand.

IMG_4863

Ondanks de natte weersomstandigheden was het een inspirerende en plezierige bijeenkomst met veel aandacht voor het agrarisch natuurbeheer.

07 mei

Voorintekenen voor 2016 is gesloten

Vanwege de belangstelling voor agrarisch natuurbeheer 2016 is de termijn waarop het formulier voorintekening ingeleverd moest worden, verlengd tot 16 mei 2015.

De voorintekening voor 2017 opent in het voorjaar van 2016. Voor 1 mei 2016 kunt u aangeven dat u mee wilt doen aan het agrarisch natuurbeheer 2017.

 

Heeft u interesse, mail dan naar: info@collectiefmiddenoverijssel.nl

Het gaat hier dan om een intentieverklaring.

02 apr

Voorintekenen

Lemelerveld – 20 april
Vergaderruimte De Vos Vilstersestraat 28, Lemelerveld.

Wesepe – 21 april
Kantoor van de ANV Groen Salland Boxsbergerweg, Wesepe

Hengelo – 23 april
hotel Van der Valk Bornsestraat 400, Hengelo.

Op alle data Lees verder

02 apr

Informatieavond 13 april 2015

Wilt u vanaf 2016 mee doen met de regelingen voor agrarisch natuurbeheer dan is het goed om op maandag 13 april a.s. om 20.00 uur in zalencentrum De Poppe, Holterweg 23 te Markelo de informatieavond bij te wonen.

Wij informeren u dan over het Collectief en zijn werkwijze en hoe u in de toekomst gebruik kunt (blijven) maken van de regelingen voor natuurbeheer.

Na de informatieavond is op diverse plekken in de regio gelegenheid om voor in te tekenen.

07 nov

Collectief Midden Overijssel een feit

Op 26 november j.l. is door het Dagelijks Bestuur bij de notaris het Coöperatief Agrarisch Natuur Collectief Midden Overijssel U.A. opgericht.  Het Collectief waarin acht Agrarische Natuur Verenigingen (ANV) samenwerken, heeft de taak om vanaf 1 januari 2016 het agrarisch natuur en landschapsbeheer (ANLB) in haar werkgebied te regelen.

Het werkgebied omvat de gemeenten Almelo, Borne, Dalfsen, Deventer, Enschede, Haaksbergen, Hardenberg, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Rijssen-Holten, Twenterand en Enter-Wierden.